BİLDİRİ DETAY

Nurhayat POLAT, Tuba KARABEY
DİYABETTE SEMPTOM YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 
Diyabet hastalığının görülme sıklığı tüm dünyada giderek yükselmekte ve önemli bir sağlık sorunu haline gelmeye devam etmektedir. Diyabet, insülin salınımı, insülin etkisi ya da bu faktörlerin her ikisinde de bir bozukluk olması sonucu karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında bozukluklar ile ortaya çıkan kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) ile karakterize, yaşam boyu süren, her yaştaki bireyi ve yakınlarını doğrudan ilgilendiren, geriye dönüşümsüz ve kronik hasarları nedeniyle ekonomik yükü ağır olan, öz bakım aktivitelerini etkileyen ve yaşam süresini kısaltan kompleks metabolik bir hastalıktır. Dünya genelinde diyabet prevalansına bakıldığında 2013 yılı verilerine göre %7.2 olarak görülmektedir. Bu oranın 2030 yılında %8.7 olması beklenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, 2025’te dünyada 300 milyon, 2030’da 366 milyon diyabet hastası olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi II (TURDEP II) çalışması 2010 yılı sonuçlarına göre yetişkinlerde diyabet görülme sıklığı %13.7’dir. Diyabet hem gündelik hayatı hem de yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen kronik bir hastalıktır. Bu hastalık tamamen tedavi edilememekte ancak iyi yönetildiğinde kısa ve uzun vadedeki olumsuz etkileri en aza indirgenebilmektedir. Diyabet için küresel ortaklık oluşumu, diyabet bakımında optimal sonuçlara ulaşılabilmesi için ekip yaklaşımını önermektedir. Bu ekibin önemli bir bir üyesi olarak hemşireye diyabet bakımında önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu makalede diyabette semptom yönetimi ve hemşirelik bakımına yönelik güncel literatürün derlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Semptom Yönetimi, Hemşirelik Bakımı 


Keywords: