BİLDİRİ DETAY

Furkan ARSLAN, Şükrü BALCI
GÜNÜMÜZÜN VAZGEÇİLMEZİ SOSYAL MEDYA VE BAĞIMLILIĞI
 
Sosyal medya, sosyal ağların kullanımı, bağlantıların kurulması, kullanıcıların birbirleri ile iletişim kurmaları, ortak ilgi alanları olan kişileri bulmaları, onlarla iletişime geçmeleri gibi olanaklar sağlayan bir araçtır. Sosyal medyanın, klasik anlamdaki medyaya göre kolay ulaşılabilirlik özelliğine sahip olmasının yanında aynı zamanda daha fonksiyonel bir gündem ve kamuoyu oluşturma gibi bir gücü de bulunmaktadır. Günümüzde sosyal medya bireylerin bir konu, olay, nesne ya da araca gereğinden fazla önem verip günlük yaşamını ve insan ilişkilerini etkileyecek boyuta geldiğinde bu bir bağımlılık haline dönüşür. Yapılan araştırmalarda internet bağımlılığı; bilgisayar oyunlarına bağımlılık, internete odaklanan bağımlılık, sosyal paylaşım sitelerine bağımlılık olarak sıralanmaktadır. Sosyal medya insanların bir ağın coğrafi alan üzerinde yayılmasını sağlamakta ve hatta ev dışındaki bağlantıları zenginleştirirken eğitim, kültür, sağlık, politika, ticaret, sosyalleşme, ekonomi gibi alanlarda hızlı ve kolay bilgi almasını sağlar. Aynı zamanda sosyal medya çok az görüşülen aile ve arkadaşlar ile haberleşme, iş bulma şansını iyileştirme, güncel olaylardan haberdar etme işlevleri vardır. Sosyal paylaşım sitelerinde fazla miktarda bilgi verilmekte olup, bu bilgilerin nasıl kullanıldığı hakkında neredeyse hiçbir kontrol bulunmamaktadır. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte ev içerisindeki iletişime engel olarak evdeki bireylerin bilgisayar ile zaman geçirdikleri, bir aile-ötesi ailenin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu durum ilişkilerin sağlıklı olmasına engel olurken aile içi bağların zayıflamasına neden olur. İnternet kullanım sıklığı hakkında yapılan araştırmada, öğrencilerin %7’si interneti günde 1 saat, %20’si günde 1-3 saat arasında, %36’sı günde 3-5 saat arasında ve %36’sı ise günde 5 saat ve üzerinde kullandıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, İnternet, Bağımlılık 


Keywords: