BİLDİRİ DETAY

Merve BEZGİN, Handan SAĞLAM, Mukaddes SAKLAN, Özge ÇAĞLAR, Elif ÖZYILMAZ
HER DERDE DEVA KURKUMİN VE KULLANIM ALANLARI
 
Zerdeçal, Çin ve Hindistan'da yaygın olarak yetiştirilen zencefil ailesine ait sarıçiçekli, büyük yapraklı ve yumrulu çok yıllık otsu bir bitki olup acımsı bir tadı vardır. Aktif maddesi kurkumindir.1 Kurkumin, anti-karsinojenik, anti-inflamatuar, antioksidan, anti-mikrobiyal, kemoprevensif ve tümör oluşumunu engelleyen biyolojik aktivitelere sahip olan ve Curcuma Longa bitkisinden elde edilen bir bileşiktir.2 Köri baharatının bileşenlerinden birisi olan ve son yıllarda oldukça sık karşılaşılan Zerdeçalın aktif maddesidir. Yemeklere belirgin bir lezzet, sarı renk vermektedir, yapılan araştırmalarda kurkumin kullanımının sadece yemeklerle sınırlı kalmayıp geleneksel Hint ve Çin tıbbında karaciğer bozuklukları, öksürük, sinüzit, alerji, astım, iştahsızlık, diyabetik yaralar, safra rahatsızlıkları, bronşiyal hiperaktivite, romatizma, burkulma gibi çeşitli durumların tedavisinde yüzyıllardır kullanıldığı görülmektedir.3,4 Yapılan çalışmalar incelendiğinde insan damar endotel hücrelerinde, tıkaçlarda anjiyogenik farklılaşmayı inhibe ettiği, endotel hücre infiltrasyonunu ve damar dönüşümünü engelleyerek, anti-anjiyogenik aktivite gösterdiği ve tedavi sürecinde üstün özellikler kazandırdığı görülmektedir.5 Son yıllarda, kanser, alzhemier başta olmak üzere, kardiyovasküler hastalıklar, obezite, inflamatuar bağırsak hastalıkları, sedef hastalığı ve romatoid artrit gibi inflamasyonla ilişkili hastalıklarda, diyabet, karaciğer hastalıkları, ateroskleroz, enfeksiyon hastalıkları, psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde ve ilaçların aktivitesinin geliştirilmesinde de çok sık kullanılmaktadır.6 Bu çalışmada uzun süredir kullanılan ve tedavi amaçlı olarak da son yıllarda dünya genelinde oldukça önem kazanan kurkumin ve kullanımına dikkat çekilmek istenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kurkumin, Zerdeçal, Tedavi.

Anahtar Kelimeler: Kurkumin, Zerdeçal, Tedavi 


Keywords: