BİLDİRİ DETAY

Münevver OTUZOĞLU
KANSER VE MANEVİ BAKIM
 
İnsan biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyal yönü olan ve çevresiyle etkileşim içinde yaşayan bir varlıktır. Bu nedenle bireyin fiziksel sağlığının bozulması sosyal ve psikolojik alanlarını etkileyebilirken, ruhsal alanındaki sorunlarda fiziksel problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin sunumunda bireyin fiziksel, duygusal, ruhsal ve sosyal gereksinimlerini bir bütün olarak ele alacak holistik bakım yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda manevi bakım holistik bakımın en önemli parçalarından biri olarak görülmelidir. Manevi bakım, bireyin kişisel bütünlüğünü, kişilerarası ilişkilerini ve anlam arayışını destekleyen sağlık hizmetinin önemli bir parçası olarak tanımlamaktadır. . Manevi değer ve inançların, kanser gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların önlenmesinde, cerrahi yaraların iyileşmesinde, bireyin mental sağlığı ve fiziksel hastalıklar ile başa çıkmasında olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Kişiler, hayatlarını değiştiren ümitsiz ya da çaresiz hissettiği kanser hastalığı gibi kriz durumlarında genellikle rahatlık sağlamak, umut gereksinimlerini karşılamak ve stresten kurtulmak için manevi bakıma ihtiyaç duymaktadırlar. Kanser bireyin psikolojik dengesinde krize yol açar. Kanser olan bireyler “Niçin ben?”, “Yaradan beni cezalandırıyor mu?” sorularına cevap ararlar ve yaşamın anlamını sorgulayarak manevi destek için arayış içinde girerler. Kişilerin manevi bakım gereksinimleri değişiklik göstermektedir. Kanser hastalarının aile bireyleri ile beraber olmak, dua etmek, insanlarla daha fazla sevgi alışverişinde bulunmak ve huzurlu ölmek gibi manevi gereksinimleri bulunmaktadır. Bu makale ile holistik bakımın önemli bir parçası olan ancak sağlık ekip üyeleri tarafından göz ardı edilen manevi bakımdan bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Maneviyat, Manevi Bakım, Gereksinim 


Keywords: