BİLDİRİ DETAY

Uğur TEKİN, Özüm BİLGEN
KRONİK HASTALIĞA SAHİP ÇOCUKLARIN VE AİLELERİNİN PSİKOSOSYAL DURUMU VE ÇOCUĞA ETKİLERİ
 
Yaşam kalitesini etkileyen bir çok etmenin en önemlilerinden biri sağlık etmenidir. Bu etmenin kronik hastalık gibi uzun soluklu ve ağır bir durumla sekteye uğraması kişi için yıpratıcı bir süreç doğurur. Kronik hastalık normalden farklı gidişat gösteren, kalıcı yetersizlik bırakabilen, geri dönüşü olmayan veya tedavi süreleri uzun süren, patolojik değişiklikler sonucu oluşan uzun süre bakım, gözetim ve tedavi gerektiren hastalıklardır. Kronik hastalıklar her yaş grubunu etkileyebileceği gibi çocukluk dönemi olan 0-18 yaş aralığını psikolojik, sosyolojik ve fiziksel olarak ağır şekillerde etkiler. Gelişim döneminde olan bireylerin hastalıklardan etkilenmeleri farklı düzeyler ve şekillerde olabilir. Bu farklılık aile içi ilişkilerde ön plana çıkmakta sadece çocuklarda değil aile bireylerinde de psikolojik etkilenmeler söz konusu olmaktadır. Gelişim dönemlerine göre çocuklarda yüksek depresyon düzeyi, yüksek kaygı ve öfke nöbetleri gibi psikolojik etkiler ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde ailelerin içinde de sosyal hayattan kaçış, kendi içine saklanma, oluşan duruma suçlu arama gibi tepkiler meydana gelebilir. Bu tepkilerle beraber aile ve çocuk için zaten zorlu olan süreç daha da zor ve karmaşık bir hal alır. Özellikle anne ve babanın sosyal rollerden kaynaklı süreci birbirlerinden farklı görmesi, bunun çocuğa yansımaları; bu çalışmanın yapılmasına ışık olmuştur. Bu çalışmada özellikle birinci derece aile bireyleri hedef alınarak anne ve babanın süreç içindeki etkilenmeleri, kronik hastalığı yaşayan çocuğun süreçten etkilenmesi incelenmiştir. Tüm bu incelemeler sonucunda çocuk ve aile için destekleyici önlemler belirlenip sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalık, Anksiyete, Depresyon, Çocuk 


Keywords: