BİLDİRİ DETAY

Rukiye DEMİR
MATERNAL OBEZİTE VE GEBELİK
 
Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite prevelansının dünya çapında endişe verici artışı Dünya Sağlık Örgütü’nün obeziteyi 21. yüzyılın en ciddi küresel sağlık sorunlarından biri olarak dikkate almasına yol açmış, obez insanların dünya nüfusunun önemli bir kısmını oluşturduğu, doğurganlık çağındaki kadınların obezite ya da fazla kilolu olma oranının giderek arttığı vurgulanmıştır. Obez kadınların ve bu kadınlardan doğan bebeklerin antenatal, intrapartum, postpartum ve neonatal komplikasyonlar açısından önemli risk altında olduğu, maternal obezitenin; hipertansif bozukluklar, gestasyonel diyabetes mellitus, tromboflebit, doğum anormallikleri, müdahaleli doğum, cerrahi ve anestezik komplikasyonlar, preterm doğum, omuz distozisi ve intrauterin fetal ölümü gibi ciddi obstetrik komplikasyonlar için tanınmış bir risk faktörü olduğu üzerinde önemle durulması gereken olarak belirtilmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda maternal obezitenin fetal distres, fetal makrozomi, mekonyum aspirasyonu ve düşük Apgar skoru için artmış risk olduğu gösterilmiştir. Prekonsepsiyonel danışmanlık kadını maternal obeziteyle ilişkili sağlık riskleri ve gebelik öncesi normal kiloya ulaşmanın olası yararları hakkında eğitmek için benzersiz bir fırsat sunmaktadır. Bu bağlamda kadının fiziksel ve psikososyal dahil bütün ihtiyaçlarını temel alarak maternal obezitenin olumsuz sağlık sonuçlarının önlenmesinde; sağlık çalışanlarının bu konuya daha fazla duyarlı olması, ekip anlayışı ile prekonsepsiyonel danışmanlık sunması son derece önemlidir. Gebeliğin planlanma aşamasından veya erken dönemlerinden itibaren verilecek danışmanlık ve destek hizmetlerinin intrapartum, postpartum ve neonatal sonuçların iyileşmesinde, kadın, aile ve dolayısıyla toplum sağlığının yükseltmesinde önemli etkileri olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Gebelik, Kadın sağlığı, Maternal obezite, Obezite. 


Keywords: