BİLDİRİ DETAY

Zişan Nur GÜL
SELÜLOZ AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
 
Aerojeller; üretilen gözenekli malzemeler arasında bilinen en düşük yoğunluğa sahip malzemelerdir. Termal iletkenliği, yüzey alanı, elektrik iletkenliği, gözenek yapısı ve gözenek dağılımının üretim aşamasında kontrol edilebilirliği ve dayanıklılığının yüksek olması gibi özelliklerinden dolayı kullanım alanı oldukça fazladır. Aerojeller, uzay ve havacılık uygulamaları, termal ve akustik yalıtım, katalizör ve katalizör dolguları, yakıt hücreleri, kimyasal sensörler, ilaç salım sistemleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Selüloz, dünya üzerinde bol miktarda bulunan, yenilenebilen ve biyolojik olarak parçalanabilen doğal bir polimerdir. Selüloz kullanılarak hazırlanan aerojellerin, düşük yoğunluk, yüksek gözeneklilik ve geniş spesifik yüzey alanına sahip olmaları gibi avantajları vardır. Selüloz aerojel üç aşamada hazırlanmaktadır; • Selüloz veya selüloz türevlerinin oluşturulması, • Sol-Jel işlemi ile jel oluşturulması, • 3D gözenekli yapısının korunarak selüloz jeli kurutulması Bu çalışmada farklı selüloz kaynaklarından elde edilen ve ticari satın alınan selüloz kullanılarak aerojel elde edilmesi amaçlanmıştır. Selüloz aerojel eldesinden sonra ilaç salınım sistemlerinde kullanımı üzerinde durulmuştur. Kontrollü salınım sistemleri etkin maddenin bölgesel veya sistematik olarak önceden belirlenmiş oranlarda ve spesifik zaman aralıklarında salınım yapmasını sağlar. Kontrollü ilaç salınımının, • Tedavi edici oranda ilaç düzeyinin sürekli korunması, • Hedeflenebilmesi nedeniyle zararlı etkilerin azaltılması, • Gerek duyulan ilaç miktarının azaltılabilmesi gibi önemli yararları vardır. Deneylerde başlangıç ürün konsantrasyonları ve türleri, çözücü oranları, pH gibi bazı parametreler değiştirilerek kullanılan ilaç etken maddesi için en uygun selüloz aerojel üretimi denenmiştir. İlaç etken maddesi aerojel üretim aşamasında (jel oluşumu basamağı) ve sonrasında emdirme yöntemi ile malzemeye 2 farklı aşamada yüklenmiştir. Salınım deneyleri UV spektrofotometre cihazı kullanılarak zamanla ilaç salınımı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Selüloz, Aerojel, Selüloz Aerojel, İlaç Salınım Sistemleri 


Keywords: