BİLDİRİ DETAY

Münevver OTUZOĞLU
TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURIZMINDE STRATEJIK VE POLITIK GELIŞMELER
 
Günümüzde uluslararası sağlık turistleri kaliteli sağlık hizmetini, daha uygun fiyatlarla ve daha kısa bekleme süreleri içerisinde almak amacıyla ülkelerinin dışına çıkmaktadır. Türkiye’de sağlık turizmi uzunca bir süre termal turizm ve turistin sağlığı ile sınırlı kalmışken, son yıllarda Türkiye’de medikal turizm alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Türkiye özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ulaştığı kaliteli sağlık hizmeti sunumu sayesinde sağlık turizmi açısından dünyada diğer ülkeler ile rekabet edecek seviyeye ulaşmıştır. Türkiye nitelikli sağlık insan gücü, coğrafi yapısı, mevsimsel avantajları, kaliteli sağlık hizmeti sunumu, dünya standartlarında teknolojik ve tıbbi donanımı, Avrupa’ya kıyasla uygun fiyat avantajı, dünyada ilk sıralarda yer alan termal yeraltı kaynakları, dünyada hızla artan yaşlı nüfusa nazaran genç ve dinamik nüfusu ve tüm bunlara ek olarak geleneksel Türk konukseverliği ile sağlık turizminde de en çok tercih edilen ülkeler arasında yer almaya çalışmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de sağlık turizmi ile ilgili devlet kuruluşları, sağlık turizmi potansiyelini arttırmak, dünyadaki sağlık turizmi harcamalarından pay elde etmek ve en çok tercih edilen ülkeler arasında yer almak amacıyla ilgi alanlarına yönelik politika ve stratejik eylemler gerçekleştirmektedir. Bu eylemler sağlık turizmine yönelik kurumsal ve hukuki altyapının geliştirilmesine, sağlık turizmi alanında fiziki ve teknik altyapının iyileştirilmesine, sağlık turizmi hizmet kalitesinin artırılmasına ve sağlık turizmi alanında etkin tanıtım ve pazarlama yapılmasına yönelik olabilmektedir. Bu makalede Türkiye’de sağlık turizmine yönelik devlet tarafından geliştirilen strateji ve politikalardan bahsedilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Uluslararası Sağlık Turisti, Politika, Stratejik Eylem 


Keywords: