BİLDİRİ DETAY

Hilal ÖZTÜRK - Esma KABASAKAL
ÜNİVERSİTE GENÇLERİNDE POZİTİF RUH SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEDE RASYONEL DÜŞÜNME BECERİSİ VE BÜTÜNLÜK DUYGUSUNUN ÖNEMİ
 
Gençlik dönemi, gençlerin yeni bir ortama ve sosyal çevreye uyum sağlamaya çalıştığı bir dönemdir. Gençlerin bu döneminde farklılaşan çevreye uyum sağlaması kendi duygularını yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Çevreye uyum sağlama yeteneği bütünlük duygusunun (SOC) bileşenleri arasındadır. Bütünlük duygusunun; gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları, fiziksel ve ruhsal yönde iyilik hali, stres ve belli başlı risk faktörlerinin sosyal yaşam ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Gençlik yıllarında bireydeki soyut düşünme, bilişsel işlem, akıl yürütme ve muhakeme gibi yetenekler gelişmektedir. Bu olumlu yetenekler gençlerin gelişimine yardımcı olmaktadır. Genç bireylerin zorluklarla başa çıkma yeteneklerinin artmasıyla birlikte rasyonel-bilişsel temelli stratejiler de gelişmeye başlar. Kişilik özelliklerinin ve kimliğin oluşmasında değerlerin, irrasyonel inançların etkisi fazla olup gençlerin psikolojik yönden ruhsal durumlarını, tepkilerini ve davranışlarını etkilediği söylenebilir. Gençlerde akılcı düşünmenin benimsenmesiyle birlikte geleceğe yönelik depresyon ve bilişsel çarpıtma düzeylerinde belirgin bir azalma görülmektedir. Akılcı düşünme teknikleri ile gençlerde olumlu düşünme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Akılcı düşünmenin öğrenilmesi ve uygulanması gençlerin tüm yaşam alanlarında etkili olabilecektir. Akılcı düşünme, gençlerin akademik başarısı dâhil birçok faktörü etkilediği gibi aynı zamanda yetişkinlik dönemlerini de etkileyerek kişilik özelliklerinin şekillenmesini sağladığı için günümüzde önemini korumaktadır. Bu bildiride bütünlük duygusu ve akılcı düşünmenin gençlik çağı pozitif ruh sağlığını geliştirmede etkisine değinilmiştir. İleri araştırmalarda ilişkisel ve müdahale çalışmaları ile literatüre katkı sağlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Akılcı Düşünme, Bütünlük Duygusu, Pozitif Ruh Sağlığı 


Keywords: