BİLDİRİ DETAY

Selen Serenay SİLVAN
YENİ EKONOMİ VE TARIMSAL İSTİHDAM
 
Endüstri 4.0 ve Yeni Ekonomi’ye geçiş, istihdam üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Çalışma uluslararası çapta değerlendirilip, Türkiye üzerinde yerelleştirilmiştir. Yatırım ihtiyacı, veri sorunları, standartlar, yetenek uyumsuzlukları, değişen iş modelleri, sorumluluk ve entelektüel özellik sorunlarının üstesinden gelindikten sonra, Endüstri 4.0’ın tarımda meydana gelen istihdam azalmasını tersine çevirebileceği düşünülmektedir. Türkiye içinde bulunduğu jeopolitik konumu, sahip olduğu akarsular ve ekolojik çeşitlilik nedeniyle; bitkisel, hayvansal ve su ürünleri açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada tarım sektörüyle ilgili genel bilgilendirme yapılmış, Endüstri 4.0’ın ekonomik kalkınmada tarım ve istihdama etkileri araştırılmıştır. Tarım arazilerinin köylünün elinden çıkması ve köylüye hiçbir desteğin verilmemesi de ülkede tarım istihdamıyla uğraşan insanların geçimini sıkıntıya sokmaktadır. Endüstri 4.0’la birlikte tarımla uğraşan insanlar bu durumda niteliksiz insan olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, geliştirici politikalarla tersine dönebilir. Devletin köyde yaşayan ve tarlası olan ailelerin çocuklarına destek olarak, Ziraat Fakültesi’ne göndermesiyle, donanımlı hâle getirilebilir. Buradan mezun olan çocuklar Bilişim Teknolojileri (BT) Yüksek Lisans Programları’na kaydolup, yeni ekonomiyle uyumlu ve teknolojik açıdan donanımlı bireyler olabilir. Ziraat mühendisleri gerekli BT kullanımını sahip oldukları arazilere kurup, topraksız üretim yaptıkları sırada toprağı nadasa bırakabilir. Bu gelişimi dronelarla takip ederek bu süreçte toprak üzerinde merkezi kontrolü olanaklı hâle getirebilir. Bunun sonucunda nitelikli tarım toplumlarının oluşturulması plânlanmaktadır. Türkiye, büyük İpek Yolu Projesi’nin dışında kaldığı bir süreçten geçmektedir. Ülkemizde tarım, hayvancılık ve sanayinin hızla çöküşü ülkenin ithalat bağımlısı olmasına neden olmaktadır. Yeniden oluşturulacak kalkınma projeleriyle Türkiye, ikinci bir İpek Yolu Projesi’nin başlangıç noktası hâline gelebilir ve dünyaya adını duyurabilir.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Verimlilik, İnternet, Bilgi İşçisi, Bilgi Toplumu, Tarımsal Kalkınma Politikaları. 


Keywords: