SÖZEL BİLDİRİLER

Emre AYDEMİR, Ayşe Gözde İYİCİL
1- ENDÜSTRİ 5.0 ÇAĞINA GEÇİŞTE İNSAN KAYNAKLARINDA VİZYONA DAYALI YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK

  Özet  
Melda ADA, Fikri GÖKPINAR
2- NORMAL DAĞILIMDA VARYANSLARIN HOMOJENLİĞİ İÇİN DÜZELTİLMİŞ BARTLETT TESTİ

  Özet  
Nurhayat POLAT, Tuba KARABEY
3- DİYABETTE SEMPTOM YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Rukiye DEMİR
4- TIBBİ OLMAYAN NEDENLERLE YAPILAN SEZARYEN OPERASYONLARINDA ETİK VE YASAL DURUM

  Özet  
Rukiye DEMİR
5- MATERNAL OBEZİTE VE GEBELİK

  Özet  
Tuba KARABEY, Nurhayat POLAT
6- PALYATİF BAKIM SÜRECİNDE SEMPTOM YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

  Özet  
Yahya TARTAN, Mustafa AY
7- CAM KALIPLARININ İDEAL SOĞUTULMASI İÇİN TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU VE SONLU ELEMANLAR ANALİZİ

  Özet  
İbrahim Anıl GÖKTAŞ
8- BALIKESİR KAYNAKLI BİR CÖNKTE ÂŞIK ÖMER’E AİT YAYIMLANMAMIŞ BİR ŞİİR

  Özet  
Yıldız HOŞGEL, Ekin DEVECİ
9- DİJİTAL SANAT UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ RESİM SANATINA YANSIMALARI

  Özet  
Zişan Nur GÜL
10- SELÜLOZ AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Elif YÜCETEPE, Emin YILMAZ
1- SEÇİLMİŞ DOĞAL VE ASİTLE-AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL KİLLERİN YEMEKLİK YAĞ AĞARTMA POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet