SÖZEL BİLDİRİLER

Abdullah SARI
1- DİŞ HEKİMLERİNDE BEL AĞRISI İLE ÇALIŞMA POSTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Arzu COŞKUN, Özlem EĞRİ, Sinan EĞRİ
2- LAPAROSKOPİK APANDEKTOMİDE KULLANILMAK ÜZERE POLİ(L-LAKTAT-CO-Ε-KAPROLAKTON) KOPOLİMERİNDEN KELEPÇE ÜRETİMİ

  Özet  
Aylin BAYINDIR GÜMÜŞ, Esra TUNÇER, Alev KESER
3- YETİŞKİN BİREYLERİN ETİKET OKUMA ALIŞKANLIKLARININ VE BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ayşegül KÖSE, Süleyman KAHRAMAN
4- YETİŞKİNLERDE ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI VE EVLİLİK ROL BEKLENTİLERİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Betül GÜLER, İdil AYÇAM
5- KARMA KULLANIMLI KONUTLARIN EKOLOJİK KRİTERLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Büşranur AĞIRBAŞ, Sema ÜSTGÖRÜL, Sima Nur ŞENOL,Umay ERDOĞAN
6- DOĞUM SONRASI ANNE SÜTÜ VE EMZİRMEYE YÖNELİK MİTLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Emine Deniz ÖZDAMAR, Füsun DEMİREL
7- METROLARDA PASİF YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

  Özet  
Emre KOÇAK, Zülal TÜZÜNER, Hasan BAL
8- KABA DOĞUM ORANLARI İÇİN MEKANSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ

  Özet  
Esra KARABULUT, Fadime KAHRAMAN, Havva YAZICI GEZGİN, Gönül ÖZGÜR
9- GÜNLÜK GAZETE HABERLERİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET

  Özet  
Esra TUNÇER, Aylin BAYINDIR GÜMÜŞ, Alev KESER
10- YETİŞKİN KADINLARIN YEME TUTUMLARI İLE BESİN ÖGESİ ALIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ezgi KAYA
11- PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMA SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

  Özet  
Gizem YURDAKUL, Emine AŞKIN, Hacer LEVENT, Emre ADIGÜZEL
12- BAĞIRSAK MİKROBIYOTASININ KARDIYOVASKÜLER HASTALIKLAR ILE İLIŞKISI

  Özet  
Harun KÜÇÜKBALLI, Ebru BULUT, Zeynep GÜNEŞ
13- GÜNÜBİRLİK KEMOTERAPİ ALAN HASTALARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

  Özet  
Hilal ÖZTÜRK - Esma KABASAKAL
14- ÜNİVERSİTE GENÇLERİNDE POZİTİF RUH SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEDE RASYONEL DÜŞÜNME BECERİSİ VE BÜTÜNLÜK DUYGUSUNUN ÖNEMİ

  Özet  
Kağan BAŞARAN, İsmail DEMİR
15- LOJİSTİK DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE KAOS TEORİSİ

  Özet  
Melisa ÖZÇELİK, Alev Yüksel AYDAR
16- ZEYTİNLERIN TUZUNUN GIDERILMESINDE ULTRASON KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Melisa ÖZÇELİK, Alev Yüksel AYDAR
17- SOĞUKTA MUHAFAZA EDİLMİŞ GEMLİK ÇEŞİDİ ZEYTİNLERİNDEN ELDE EDİLEN ZEYTİNYAĞLARININ YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU VE BAZI FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Muhammed İhsan KODAK, Anıl ÖZÜDOĞRU, İsmail ÖZSOY
18- SAĞLIKLI GENÇ ERİŞKİNLERDE POSTÜRAL KONTROL VE ÜST EKSTREMİTE BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Mustafa GÜMÜŞ
19- TÜRK KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARININ HÜKÜMET PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: 2002-2017

  Özet  
Münevver OTUZOĞLU
20- TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURIZMINDE STRATEJIK VE POLITIK GELIŞMELER

  Özet  
Münevver OTUZOĞLU
21- KANSER VE MANEVİ BAKIM

  Özet  
Nazan AKKAYA, Didem ALTINDAŞ, Ayşe Füsun MANAY, Hacer LEVENT, Emre ADIGÜZEL
22- GÜNCEL VERİLER IŞIĞINDA SEREBRAL PALSİDE BESLENME

  Özet  
Onur KARABIÇAK
23- TÜRKİYE’DE MEDYANIN GÜNCEL SORUNLARI: SIYASAL GERÇEKLIK VE KAMUSAL ALAN PERSPEKTIFLERINDEN BIR İNCELEME

  Özet  
Selen Serenay SİLVAN
24- YENİ EKONOMİ VE TARIMSAL İSTİHDAM

  Özet  
Sümeyye DEĞERLİ, Nursena GÜBER, Münnever ALTINTAŞ, Amine SARI, Emre ADIGÜZEL
25- PROBİYOTİK KULLANIMINI ŞİZOFRENİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Uğur TEKİN, Özüm BİLGEN
26- KRONİK HASTALIĞA SAHİP ÇOCUKLARIN VE AİLELERİNİN PSİKOSOSYAL DURUMU VE ÇOCUĞA ETKİLERİ

  Özet  
Umay ERDOĞAN, Sema ÜSTGÖRÜL, Büşranur AĞIRBAŞ, Sima Nur ŞENOL
27- ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRMADA KULLANILAN ALTERNATİF TIP YÖNTEMLERİ

  Özet  
İbrahim KAHYAOĞLU, Gülten TORUN
28- 8.SINIF MATEMATİK DERSINDE 7E ÖĞRENME MODELININ KULLANIMINA İLIŞKIN ÖĞRENCI GÖRÜŞLERI

  Özet  
İsmail SEVİNÇ, Tuğba SALMAN
29- AKILLI KENTLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: AMSTERDAM VE ANKARA ÖRNEĞİ

  Özet  
Yunus AZBOY, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN
30- SERVİKAL DİSK HERNİSİNE BAĞLI BOYUN AĞRISINDA VİDEO BAZLI EV EGZERSİZ PROGRAMININ AĞRI,KİNEZYOFOBİ,YAŞAM KALİTESİ FİZİKSEL AKTİVİTE VE DEPRESYON DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ: PİLOT ÇALIŞMA

  Özet  
Zehra ÇALGAM, Ece TERİM, Kübra ÜNAL, Hacer LEVENT, Emre ADIGÜZEL
31- KRİLL YAĞININ SAĞLIK ÜZERINE ETKISINE İLIŞKIN YENI BILIMSEL KANITLAR

  Özet  
Zülal TÜZÜNER, Emre KOÇAK, Hasan BAL
32- HAVALİMANLARI PERFORMANSLARININ MALMQUİST ENDEKSİ İLE İNCELENMESİ

  Özet  
Şevval PURTAŞ, Mustafa TAŞLIYAN, Bilge GÜLER
33- İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜT İKLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Şeyma Nur KILIÇ, Sümeyye CAN, Gülseren İrem KELEŞ, Emre ADIGÜZEL
34- FEKAL MİKROBIYOTA TRANSPLANTASYONUNUN GÜNCEL UYGULAMALARI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Furkan ARSLAN, Şükrü BALCI
1- GÜNÜMÜZÜN VAZGEÇİLMEZİ SOSYAL MEDYA VE BAĞIMLILIĞI

  Özet  
Merve BEZGİN, Handan SAĞLAM, Mukaddes SAKLAN, Özge ÇAĞLAR, Elif ÖZYILMAZ
2- HER DERDE DEVA KURKUMİN VE KULLANIM ALANLARI

  Özet  
Naime EYİTÜRK, Büşra ALLAK, Özge ÇAĞLAR, Elif ÖZYILMAZ
3- BİYOMATERYALLERİN YARA İYİLEŞMESİNDE KULLANIMI

  Özet  
Resul DUMAN, Aydan ACAR ŞAHİN
4- ANKARA ATMOSFERİNDE YER ALAN DOMINANT FUNGAL SPORLAR

  Özet