SÖZEL BİLDİRİLER

Rukiye DEMİR
1- TIBBİ OLMAYAN NEDENLERLE YAPILAN SEZARYEN OPERASYONLARINDA ETİK VE YASAL DURUM

  Özet  
Rukiye DEMİR
2- MATERNAL OBEZİTE VE GEBELİK

  Özet  
Yahya TARTAN, Mustafa AY
3- CAM KALIPLARININ İDEAL SOĞUTULMASI İÇİN TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU VE SONLU ELEMANLAR ANALİZİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER