BİLDİRİ DETAY

Samet KARAKUŞ
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ “BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM” ÜNİTESİ ÖĞRETİMİNE UYGUN TAMAMLAYICI ETKİNLİK ÖNERİLERİ: KAVRAM BULMACALARI VE YAPILANDIRILMIŞ GRİDLER
 
Bu çalışmanın amacı, 7. sınıf sosyal bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” ünitesi öğretimine uygun tamamlayıcı etkinlik önerileri olarak kavram bulmacaları ve yapılandırılmış gridler geliştirmektir. Türkiye’de 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda kavram öğretimine ayrı bir önem verilmekte ve bunun için farklı kavram öğretim yöntemlerinin kullanılması istenmektedir. Kavram bulmacaları ve yapılandırılmış gridler de bu amaçla kullanılabilecek yöntemlerdendir. Sosyal bilgiler derslerinde kavram bulmacaları öğrencilerin derse karşı ilgilerinin artmasına, olumlu tutumlarının gelişmesine, öğrenirken eğlenmelerinin sağlanmasına, kavram gelişimlerinin desteklenmesine, değerlendirme aşamasında öğretmenler tarafından kullanılabilmesine imkân sağlar. Yapılandırılmış gridler ise öğretmenlerin objektif puanlama yapabilmesine, öğrencilerin bilgi eksikliklerinin neler olduğunun ortaya çıkarılmasına ve kavram yanılgılarının önüne geçilebilmesine yardım eder. 7. sınıf " Bilim, Teknoloji ve Toplum" ünitesi kavram öğretimi açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bundan dolayı bu ünite araştırmada örneklem olarak ele alınmıştır. Çalışmanın sosyal bilgiler ve öğretmen adaylarına, sosyal bilgiler dışındaki diğer alanlarda araştırma yapacak kişilere katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Çalışmada birer adet çengel bulmaca, sözcük avı, anagram bulmaca ve iki adet yapılandırılmış grid örneği geliştirilmiştir. Bulmacalarda ve yapılandırılmış gridlerde değinilen kavramlara 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde kullanılan 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarından ulaşılmıştır. Hazırlanan kavram bulmacalarının ve yapılandırılmış gridlerin ilgili ünitenin öğretiminde pekiştirme amaçlı kullanılabileceği, öğrencilerin kavram yanılgılarının tespitinde öğretmenlere yardımcı olabileceği, dersi eğlendirici bir hale getirebileceği söylenebilir. Araştırmanın sonunda birtakım önerilerde bulunulmuştur..

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Kavram bulmacası, Yapılandırılmış grid 


Keywords: