BİLDİRİ DETAY

Rasim Göker IŞIK, Alptekin KISASÖZ
A387 ALAŞIMINDA NİCRBFESİ TERMAL SPREY KAPLAMALARIN YAPIŞMA DAYANIMINA ÖN ISITMA SICAKLIĞININ ETKİSİ
 
Termal sprey kaplamalar, zorlu çalışma koşullarına maruz kalan bileşenlerin performansını ve ömrünü artırmak için çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaplama ile alt tabaka arasındaki yapışma mukavemeti, bu kaplamaların genel çalışma ömrünü etkileyen önemli bir faktördür. Son yıllarda, Yüksek Hızlı Oksijen Yakıtı (HVOF) termal sprey yöntemi ülkemizde ve dünyada, yüksek yoğunluklu ve uzun ömürlü kaplamaların üretilmesi ve üstün mekanik özelliklerinin elde edilmesi konusunda büyük ilgi görmektedir. Bununla birlikte, HVOF termal sprey kaplamalarının yapışma mukavemeti üzerinde ön ısıtma sıcaklığının etkisi henüz yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışma, HVOF yöntemi ile üretilen NiCrBFeSi termal sprey kaplamalarının yapışma mukavemeti üzerinde ön ısıtma sıcaklığının etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında enerji ve havacılık endüstrilerinde kullanımına başlanan ASTM A387 buhar dayanımlı çelikler kullanılmış, kaplamaların uygulanacağı alt tabaka farklı ön ısıtma sıcaklıklarına getirilmiştir. Uygulanan kaplamaları takiben yapışma mukavemeti deneyleri gerçekleştirilmiştir. Çekme testi standart endüstri uygulamaları kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma, HVOF termal sprey kaplamalarının kapsamlı bir şekilde karakterizasyonunu da içermektedir. Bu kapsamda, optik mikroskop kullanılarak kaplama-alt tabaka arayüzü incelenmiş ve yapışma ve potansiyel başarısızlık modları gibi mekanizmalar belirlenmiştir. Çalışma kapsamında tekrarlanan deneylerde, dört farklı sıcaklıkta kaplama uygulamaları yapılmış ve minimum sıcaklık olan 25 °C ile maksimum sıcaklık olan 100 °C’de uygulanan kaplamaların yapışma mukavemetleri arasında, minimumdan maksimum sıcaklığa %10luk bir artış gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Termal sprey, HVOF, Ön ısıtma, Yapışma mukavemeti 


Keywords: