BİLDİRİ DETAY

Ömer ZORLU, Sebahattin ERGÜN
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MEZUNLARININ MEMNUNİYET VE İSTİHDAM ARAŞTIRMASI: ÇOMÜ GUBY ÖRNEĞİ
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi bölümü mezunlarının istihdam alanlarının bir anket yardımıyla araştırıldığı bu çalışmada; İlk mezunlardan günümüz mezunlarına kadar öğrencilerin, yaş aralıkları, cinsiyetleri, kendi istekleri ile bölümü seçip seçmedikleri, memnuniyet dereceleri, herhangi bir işte çalışıp çalışmadıkları, iş alanlarının bölümle ilgili olup olmamasındaki düşünceleri, bölümle ilgili iş olanağı bulup bulmadığı ve bölümü tavsiye edip etmeyecekleri sorularına cevap aranmıştır. Anket formunda bulunan sorular, gerekli literatür taramasından geçirilerek hazırlanmıştır. Direkt olarak bağlantı kurulup ulaşılabilen mezun öğrenciler ile yüz yüze görüşülerek ancak bu durumun mümkün olmadığı zamanlarda ise sosyal medya (Facebook, Twitter, İnstagram ve Whatsapp.) mecralardan ve aktif olarak kullanılan mail adreslerinden iletişim sağlanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen bilgilerden bir istatistik oluşturulmuştur. Bu istatistik verileri ışığında Balıkçılık Teknolojisi bölümü hakkında derinlemesine analiz ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda oluşan genel kanı; Balıkçılık Teknolojisi bölümünün gerekliliği, bölümün talep edilen ihtiyacın karşılanmasına yönelik ne yönde ve hangi seviyede katkı sağlayarak, Balıkçılık sektöründeki istenilen payı ve aynı zamanda istihdam hedefi hakkında bilgi verici ve yönlendirici oluşudur. Bu çalışma Balıkçılık Teknolojisi bölümünün mezunlarının kariyerlerini hangi alanlarda ne şekilde devam ettirdikleri ve bölüm hakkındaki düşüncelerini yansıtır. Araştırma sonucunda ilgili bölüm mezunlarının genel olarak yüksek seviyede özel sektör alanında istihdam sağladığı ancak bu seviyenin memnuniyet oranında tatmin edici düzeyde olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anket, Memnuniyet, Kariyer 


Keywords: