BİLDİRİ DETAY

Yağmur GÜNEY, Tahir TİLKİ
BAZI YENİ FLORESAN TÜREVİ AZO BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
 
Foto-uyarılmış halde fotoizomerizasyona uğrayan azobenzenler, floresan özellik göstermelerinin önüne geçmektedir. Foto-uyarılmış azobenzenlerde fotoizomerizasyon işlemi çok verimli olduğu için daha yavaş olan ışınımsal deaktivasyon işlemleri rekabetçi değildir. Bu nedenle, azobenzenin kendisi neredeyse hiç ışık yaymamaktadır. Fotoizomerizasyon, bir azot atomunun ortaklaşmamış elektron çiftinin yönündeki değişikliğe eşlik etmektedir. Ortaklaşmamış elektron çiftin yön değiştirmesini kısıtlamak, fotoizomerizasyonun önüne geçmektedir. Bu nedenle, azobenzenlerde fotoizomerizasyon hareketinin bastırılması, bu bileşiklere floresan bir yapı sağlamaktadır. Azot-bor etkileşimi literatürde organik bileşiklere floresans özellikleri kazandırmak veya floresan özelliklerini arttırmak için kullanılan rasyonel yöntemlerden biridir. Bu çalışmada ise ilk olarak azobenzen bileşikleri sentezlenmiş olup daha sonra elde edilen bileşiklerinin fotoizomerizasyon hareketini kısıtlamak için bor ile kompleks haline getirilerek azobenzen türevli bileşiklere floresan özellik kazandırılmıştır. Bunun için de resorsinol, orsinol ve 2-naftol ile kenetleyerek azobenzen esaslı moleküllerin sentezi gerçekleştirilmiş ve çeşitli spektroskopik yöntemlerle (1H-NMR- 13C-NMR, UV-Vis, LC-MS ) karakterize edilmiştir. Sentezlenen azo bileşiklerine floresan özellik kazandırmak adına bor ile koordine edildi. Elde edilen bileşiklerin de floresan özellikleri araştırıldı. Sentezleri gerçekleştirilen floresan türevi azo bileşikleri; floresan problar, floresan göstergeler, floresan boya ve ışık yayan cihazlar, organik ışık yayan diyotlar, alan etkili transistörler, bellek cihazları, güvenlik sistemleri, kemosensörler, biyoproblar vb. dahil olmak üzere çeşitli amaçlara yönelik uygulamaları bulunmaktadır. Aynı zamanda da bilimsel araştırmalarda ve hayatımızda önemli roller oynaması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Floresan, Azobenzen, Bor kompleksi 


Keywords: