BİLDİRİ DETAY

Cahide Cavidan KARACA, Ebru ŞAHİN
BEDEN İMAJI KAVRAMI VE GÜNÜMÜZDE GENİTAL ESTETİK
 
Beden imajı kavramı, kendi bedenimizin beynimizde şekillendirdiğimiz resmi şeklinde tanımlanmaktadır. Beden imajı, yalnızca vücut ölçüleri, kilo gibi fiziksel faktörlerden etkilenmemektedir. Kişinin başkalarında kendisini nasıl göründüğüyle alakalı bir durumdur. Yaş, cinsiyet, toplum dayatmaları gibi etmenler beden algısı oluşmasında etkili faktörlerdendir. Beden imgesi ve benlik kavramı yakından ilişkili birer kavramdır. Olumsuz beden imgesi kişinin benlik kavramında olumsuz etkilere neden olmaktadır. Beden imgesi kavramı kadın ve erkekler için farklı anlamlar taşımaktadır. Kadınlarda fiziksel ve psikolojik değişikler ve değişen süreçler ile beraber benlik kavramında da değişimler ortaya çıkmaktadır. Örneğin, gebelik döneminde ya da menopoz döneminde kadın beden imajında değişimler olmaktadır. Beden imajında değişimler olumsuz benlik algısına neden olmaktadır. Olumsuz benlik algısı ve beden imajı algısı bireylerde estetik kaygının gelişmesine ve ideal beden imajı kavramının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Günümüzde estetik cerrahi yapılma sıklığı giderek artmaktadır. Bireylerin genellikle de kadınların estetik cerrahiye yönelmede en büyük neden beden algısı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin algılanma şeklidir. Kadınlarda güzelleşme gerekçesiyle yapılan estetik cerrahi ameliyatları psiko-sosyal alanda pozitif etkiye neden olduğundan “psiko-cerrahi” olarak da adlandırılmaktadır ve bunlardan biri de genital estetiklerdir. Kadın genital organ cerrahileri önceden genital problemleri olan kadınlara yapılmakta iken günümüzde sağlıklı genital organı olan fakat genital estetik görünüm farkındalığı artması ile cinsel organ görünümünü değiştirmek isteyen kadınlara yapılmaktadır. Günümüzde artan web kullanımı, konuşulmayan konuların internette ortamında kolaylıkla konuşulması gibi nedenler ideal genital organ anlayışını oluşturmakta ve genital estetik cerrahileri arttırdığı düşünülmektedir. Sağlık profesyonelleri, hemşire ve ebeler yanlış ve eksik bilgiye sahip kadınlara kadın genital organ anatomi ve görünümü hakkında danışmanlık yapmalı ve ideal genital görünüm algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara katılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Beden imajı, Benlik kavramı, Estetik cerrahi, Genital estetik Cerrahi 


Keywords: