BİLDİRİ DETAY

Mehmet YILDIZ, Erhan GÜMÜŞ
ÇANAKKALE BELEDİYESİ E-BELEDİYE UYGULAMALARI
 
Amaç: Bu çalışma yerel yönetimlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin dijital dönüşüm üzerindeki etkisini incelemek bu dönüşümün belediyelere sağlayacağı faydaları araştırmak, Çanakkale Belediyesi’nin e-belediyecilik faaliyetleri konusunda bilgi amaçlanmaktadır. Gereç-Yöntem: Günümüzde hem kamu sektörü hükümetleri hem de özel sektör girişimcileri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etki ve faydalarını dikkate alarak stratejilerini yeniden yapılandırmaktadır. Hızlı değişim ve gelişen yaşam biçimleri ile yerel yönetimlerin küresel rekabet alanında faaliyetlerini bilgi ve iletişim teknolojilerinden bağımsız olarak sürdürmeleri mümkün değildir. Yerel yönetimlerde etkili dijitalleşme, yerel yönetimde demokrasinin yayılmasına büyük ölçüde yardımcı olacak ve bu da yerel yönetimlerin daha etkili ve istihdam edilebilir kurumlar haline gelmesine yardımcı olacaktır. Yerel yönetimlerde e-belediye, kentle ilgili verilerin bilgi ve iletişim teknolojisi aracılığıyla yönetilmesi, bu verilerden yöre halkının yararına çeşitli bilgiler üretilmesi ve etkin bir şekilde halka sunulmasıdır. E-Belediyecilik uygulamaları hızlı ve doğru karar vermenin yanı sıra kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına olanak tanır. Belediyeler bu bağlamda yönetimlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini geliştirmektedir. Gerekçeler ve Önem: 2008’de e-belediye sisteminin kurulması ile Çanakkale Belediyesi hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, kolaylaştırılması ve sürdürülmesini amaçlamıştır. Bu sistem e-beyanname, e-mezarlık, su borcu ödeme, ruhsat ve borç sorgulama, inşaat maliyet bedeli, ruhsat ve borç masrafı, tahsilat işlemleri gibi çok sayıda interaktif vatandaş odaklı hizmet verilebilmektedir. Ayrıca belediye encümen ve meclis kararları ile talep, şikâyet bildirimi ve takibi gibi katılım ve şeffaflık esasına dayalı hizmetlere de bu sistem üzerinden ulaşılabilmektedirler. Sonuç amaç kullanılabilirliği artırmak, hizmet alıcılara daha kolay erişim sağlamak ve akıllı şehir planlama süreçlerinde etkileşimli özellikleri yaygınlaştırmaktır. 2023 yılı rakamlarına göre Çanakkale e-belediye hizmetleri 18.642 kullanıcı 218.649 işlem sayısı geniş bir kullanım alanına sahiptir. (Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi Tezli Yüksek Lisans Bölümü Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ danışmanlığında Mehmet YILDIZ tarafından hazırlanan Yerel Yönetimlerde Dijitalleşme Çanakkale Belediyesi Örneği isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-4472-7220, 0000-0002-5113-1006)

Anahtar Kelimeler: E-Belediye, Yerel Yönetim, Dijitalleşme, Çanakkale



 


Keywords: