BİLDİRİ DETAY

Ebru MADAK, Fatma TEMELLİ
COVID-19’UN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
 
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüs olarak adlandırılan Covid-19 salgını, kısa süre içinde Çin’in ardından tüm dünya ülkelerini etkisi altına almıştır. İlk önce Ortadoğu ardından Amerika ve Avrupa olmak üzere hızlı bir şekilde tüm dünyada yayılım göstermiştir. Covid-19 salgını, dünyada hemen hemen her ülkede; hastalar, sağlık çalışanları, sağlık sistemleri, finansal sistemler ve ekonomiler üzerinde yıkıcı sonuçlar yaratarak yayılma sürecine devam etmektedir. Covid-19, büyük bir sağlık krizi olmasının yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatı da olumsuz yönde etkilemiş ve birçok sektörü derinden sarsmıştır. Beklenmeyen ve küresel ölçekte aniden ortaya çıkan bu salgın, tüm ülkeler ve dolayısıyla ülkemiz için ekonomik tehdit oluşturmuştur Covid-19’un finansal sistemler üzerinde de önemli ölçüde etkileri olmuştur. Ülkeler pandemi nin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek adına maliye politikası, para politikası gibi çeşitli politikalar uygulamaya koymaktadırlar. Sadece ülkeler değil Dünya bankası, IMF gibi dünyada öncü finans kuruluşları da kredi destek paketleri ile ekonomik istikrarı sağlamaya çalışmıştır. Covid-19 pandemisi nin, finansal sisteme etkilerinin büyüklüğü ve ne kadar süreceği konusunun henüz bilinemiyor olması, yapılacak desteklerin kapsamı ve büyüklüğü konusunda bir belirsizlik oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi ’nin Türk Bankacılık Sektörü üzerindeki etkileri ve bankaların bu krizi yönetmek ve krizin olumsuz etkilerini minimize etmek için aldıkları önlemlere değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Türk Bankacılık Sektörü, Pandemi 


Keywords: