BİLDİRİ DETAY

Ömer MACİT, Fatma TEMELLİ
COVID-19 PANDEMİSİNİN EKONOMİK VE FİNANSAL ETKİLERİ: GENEL BİR DEĞERLENDİRME
 
Geçmişten gönümüze insanlık tarihi birden fazla salgın hastalıkla mücadele etmiştir. Salgın hastalıklar insanlara maddi ve manevi açıdan çeşitli zorluklar yaşatan olumsuz etkiler doğurmuş ve ülkeleri sadece sağlık açısından değil ekonomik, finansal, sosyal ve politik açıdan da ciddi şekilde etkilemiştir. Bu salgınlardan biri de Koronavirüs (Covid-19) salgınıdır. Covid-19 salgını, her ne kadar öncelikle sağlık krizi olarak başlasa da kısa bir süre içinde son zamanların en büyük ekonomik krizine dönüşmüştür. Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan Covid-19 salgını çok hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılarak dünya ekonomilerini ciddi anlamda etkisi altına almıştır. Ticari hayatı kısa süre içinde etkisi altına alan salgın benzeri görülmemiş şekilde tüm sektörler üzerinde ciddi riskler oluşturmuş, sektörler ve yatırımcıların kısa süre içerisinde önemli büyük kayıplara uğramasına sebep olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bu salgın, dünya piyasalarını etkisi altına alarak ekonomiyi adeta durma noktasına getirirmiş, finansal piyasaları alt üst etmiş ve ülkelerin hemen hemen tüm sektörleri üzerinde ciddi riskler ve tehditler oluşturmuştur. Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak amacıyla ülkeler tarafından sadece sağlık alanında değil, ekonomik ve finansal alanlara yönelik bazı önlemler alınmıştır. Alınan önlemlere rağmen Covid-19 salgının ne zaman sona ereceği yönünde belirsizliğini koruması ile salgının etkilerinin uzun süre devam edeceği öngörülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemisinin genel olarak ekonomik ve finansal etkilerini ortaya koyarak genel bir çerçeve çizmektir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Koronavirüs, Ekonomik Etkiler, Finansal Etkiler. 


Keywords: