BİLDİRİ DETAY

Rukiye YURT, Fatma TEMELLİ
COVİD-19'UN E-TİCARETE VE KREDİ KARTI HARCAMALARINA ETKİSİ
 
Çin’in Wuhan Şehri’nde ortaya çıkan koronavirüs, insandan insana bulaştığı bilinen yedinci koronavirüs şekli olup, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu salgın Covid-19 olarak tanımlanmış ve “Pandemi” olarak ilan edilmiştir. İlk çıkış merkezi olarak Ortadoğu da çinde etkilerini göstermiş olsa da Arkasından Amerika ve Avrupa ülkeleriyle birlikte dünyaya olumsuz etkilerini göstermeye başlamıştır. Sadece sağlık yönünde değil birçok alanda olumsuz etkiler yaratmıştır. Salgının küresel olarak çok hızlı yayılması ile dünya çapında ve ülkemizde bazı önlemler alınmaya başlanmıştır. Covid-19 salgını dünya insanlığını fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tehdit etmeye başlamış ve birçok olumsuzlukları da beraberinde getirerek insan hayatını zorlaştırmış, tüm sektör üzerinde olumsuz etkiler yaratarak ekonomiyi de derinden etkilemiştir. Covid-19 salgınının patlak vermesiyle tüm dünyada ekonomik anlamda meydana gelen olumsuz etkilerin ne kadar süreceği hala belirsizliğini korumaktadır. Covid-19 salgını ilk görüldüğü günden itibaren tüm ülkeler ve Türkiye için ekonomik alanda bir tehdit niteliği haline gelmiştir. Henüz bu salgının ne kadar süreceği konusunda net bilgi yoktur ve bu salgın kısa bir süre içinde Türkiye ekonomisinde ciddi değişmelere neden olmuştur. Özellikle birçok ülkede tamamen veya kısmen sokağa çıkma yasağının getirilmesi ile Covid-19 salgını, tüketici davranışlarını önemli ölçüde değiştirmiş ve sektörün yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 salgınının e-ticarete ve kredi kartı harcamalarına olan etkisini literatür ışığında inceleyerek genel bir profil ortaya çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler: : Covid-19, Koronavirüs, E-Ticaret, Kredi Kartı Harcamaları. 


Keywords: