BİLDİRİ DETAY

Hasan Orçun KUTLU, Gülseren YÜCEL
EMİN ALPER SİNEMASINDA ANLATI ESTETİĞİ
 
Türk sineması, yıllar boyunca pek çok farklı dönem ve tarzı içinde barındıran bir geçmişe sahiptir. Bu sinema geleneği içerisinde, Emin Alper gibi yönetmenlerin eserleri, Türk Sinemasının geldiği noktanın tespiti ve sinema sanatının gelişimine katkı sağlama açısından önem taşımaktadır. Bu bildiri, Emin Alper'in sinemasının anlatı yapısını inceleyerek Türk Sineması'ndaki gelişmelerin tespit edilmesinin yanı sıra özgün ve yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesini de amaçlamaktadır. Bu çalışmada, David Bordwell ve Kristin Thompson'un "Film Art: An Introduction" adlı araştırmalarında kullanılan biçemsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Bu yöntem, yönetmenlerin kişisel biçemlerini anlamak ve sinema dilini nasıl oluşturduklarını incelemek için önemli bir araçtır. Emin Alper, filmlerinde farklı bir anlatı yapısı kullanmaktadır ve bu anlatı yapısı üzerinden iç çatışma, toplumsal gerilim ve Türkiye'nin sosyo-politik durumu gibi temaları etkili bir şekilde ele almaktadır. Alper'in anlatı yapısı, karakterlerin iç dünyalarını ve çatışmalarını derinlemesine inceleyerek izleyicilere zengin bir deneyim sunmaktadır. Ayrıca, filmografisindeki yapıtlar arasında ortak temalar ve anlatı stratejileri gözlemlenmektedir. Bu anlatı yapısı, düşündürücü ve sorgulayıcı hikayelerle izleyicileri etkileyerek sinemanın toplumsal ve kültürel etkisini artırmaktadır. Alper'in filmlerindeki temalar, bir yandan Türkiye'nin sosyal, politik ve kültürel gerçekliklerine ayna tutarken, diğer yandan evrensel bir nitelik taşımaktadır. Emin Alper'in sineması, Türk Sinemasının gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Filmlerindeki anlatı yapısı ve biçemsel yaklaşım, Türk Sinemasında özgün bir dilin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Alper, geleneksel sinema kalıplarını kırarak farklı bakış açılarıyla konuları ele almaktadır ve ayrıca filmografisinde postmodern kalıplara da başvurmaktadır. Bu durum, Türk Sinemasının çeşitliliğini ve yaratıcılığını arttırarak, yenilikçi ve özgün bir yaklaşımın Türk Sinemasında teşvik edilmesine katkı sağlamaktadır. Çalışmanın sonucunda, Emin Alper'in sinemasının anlatı yapısının Türk Sineması üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Alper'in özgün anlatımı, teknik becerileri ve temaları, Türk Sinemasının sınırlarını genişletmekte ve yeni bir sinema dilinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. (Bu bildiri özeti Nişantaşı Üniversitesi Yüksel Lisans Enstitüsünde savunulmak üzere Prof. Dr. Gülseren YÜCEL danışmanlığında hazırlanan “Emin Alper Sinemasında Biçem” adlı tez çalışmasından üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Emin Alper, Türk Sineması, Anlatı Yapısı, Postmodern Anlatı, Biçem 


Keywords: