BİLDİRİ DETAY

Gökçe DOĞAN GÜNDOĞAN, Ali Levent YAĞCI
FİBER ALTYAPI UYGULAMALARI İLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), coğrafi olarak tanımlanan herhangi bir nesne ile ilgili her türlü veriyi toplamayı ve yönetmeyi sağlayıp görsel olarak sunan bir sistemdir. Grafik, tablo ve metin olarak ifade edilemeyen verilerin coğrafi yakınlık, uzaklık, benzerlik ve farklılıkların gösterilmesini sağlayan, bunları bir bütün halinde gerçekleştirebilen güncel teknoloji ürünüdür. Telekomünikasyondan, ulaşıma, doğalgaz hizmetlerinden sağlık sektörüne ve eğitim hizmetlerine kadar pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu çalışmada CBS’-nin telekomünikasyon sektöründeki kullanımından bahsedilecektir. Bu çalışma kapsamında, fiber altyapısı olmayan bir bölgeye yeni bir altyapı tesis edilirken nasıl bir yol izlendiği ve CBS’-nin hangi aşamalarda ne düzeyde kullanıldığını göstermek amaçlanmıştır. Türkiye de var olan altyapı sorunları nelerdir, Türkiye ve dünyadaki altyapı çalışmalarının karşılaştırılması, farklı operatörlere ait altyapı şebekelerin paylaşılması niçin önemlidir, gibi sorulara cevaplar aranacaktır. Uygulama kısmında ise ArcGIS yazılımı kullanılarak altyapısı olmayan bir mahalleye en uygun maliyet ile nasıl altyapı götürülür gibi sorular cevaplanacaktır. Mahalle seçimi yapılırken nelere dikkat edilmeli sorusunun cevabı araştırılacaktır. CBS’ -nin nasıl kazançlar getirebileceğinden bahsedilecektir. Bu çalışma ile kullanılacak olan CBS programından faydalanılarak uygulama kapsamında İzmir ili Karabağlar ilçesi Kahramanlar ve Mimar Sinan Mahallerinde verilerin bir araya getirilmesi, bilgisayar ortamına toplanması, çeşitli sorgulamaların yapılması ve analiz çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca mevcut veriler yardımıyla oluşturulan coğrafi bilgi sistemi ile altyapı sorunlarına çözümler bulunması amaçlanmaktadır. NOT: Tezin Yapıldığı Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali Levent YAĞCI

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Fiber, Altyapı. 


Keywords: