BİLDİRİ DETAY

Yasemin SÖKMEN, Resmiye KAYA ODABAŞ
GEBELİĞİN GEÇ TESPİTİNİN MATERNAL SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Gebelik kadının hayatında önemli bir dönemdir. Bu derleme, gebeliğin geç tespitinin maternal sağlık üzerine etkisini belirlemek amacıyla literatüre dayalı olarak yapılmıştır. Yöntem: Derleme Eylül-Ekim 2022 tarihleri arasında PubMed, ScienceDirect ve Google Akademik sayfaları üzerinden “gebelik”, “gebelik tespiti” ve “maternal sağlık” anahtar kelimeleri ve kombinasyonu kullanılarak taranmış olup, tarama sonucunda elde edilen bulgular yorumlayıcı şekilde sunulmuştur. Bulgular: Geç gebelik tespiti, gebeliğin sekizinci gestasyonel haftasından sonra tespit edilen gebeliklere denilmekte ve sağlıklı bir gebelik ve bebek sahibi olma şansını ya da gebeliğin küretaj ile sonlandırılmasını etkilemektedir. Literatür incelendiğinde Amerika Birleşik Devletleri’nde geç gebelik tespiti %28-58 arasında değişmektedir. İstenmeyen ya da plansız gebelik, adölesan gebelik, medeni durum, ırk, çocuk sayısı, kontraseptif kullanımı gibi birçok faktör geç gebelik tespitini etkilemektedir. Geç gebelik tespiti doğum öncesi bakım alma, folik asit kullanma, beslenme, egzersiz gibi sağlığı geliştirici uygulamalara başlama, kullanılan ilacı değiştirme ya da ilacın dozunu tekrar düzenleme, sigara ve alkol gibi sağlığa zararlı uygulamaları terk etme gibi durumları olumsuz etkileyerek sağlıklı gebelik dönemi geçirmeyi ve bebek sahibi olmayı olumsuz etkilemektedir. Ayrıca geç gebelik tespiti küretaj için geçerli olan yasal sürecin kaçırılmasına ya da prenatal tanı test sonucu beklenirken abortus için geçerli olan yasal sürecin kaçırılmasına bağlı olarak sağlık hizmetinden faydalanamamaya, maternal ve fetal ölümlere neden olmaktadır. Sonuç: Gebeliğin geç tespiti sağlıklı gebelik ve bebek sahibi olmayı etkilediği gibi maternal ve fetal ölümlere neden olarak sağlığı olumsuz etkilemektedir. Toplumun gebelik belirtilerine yönelik bilgilendirilmesi, gebelikten şüphe edildiği ya da tespit edildiği zaman sağlık profesyonelleri ile iletişime geçmesinin önemi hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğum Ağırlığı, Gebe, Prenatal Stres, Yenidoğan 


Keywords: