BİLDİRİ DETAY

Ayşe Nihan AYKIN, Alparslan Gazi AYKIN
GEBELİK VE EGZERSİZ
 
Bir plan çerçevesinde istemli olarak yapılan, yapılandırılmış ve sürekli fiziksel aktiviteler olarak bilinen egzersizin, sağlıklı bir yaşam için önemi bilinmektedir. Bu bağlamda döllenme ile doğum arasında geçen gebelik dönemini gerek anne, gerekse de bebek açısından sağlıklı hale getirmek için fiziksel aktivite, spor ve egzersize yönelik yapılan bir çok çalışma bulunmaktadır. Fiziksel aktivite, spor ve egzersiz günümüz insanlarının hayatında önemli bir yer işgal ederken, gebelik dönemindeki kadınlarda da hayatın bir parçası haline dönüşmektedir. Kadın hayatının normal bir parçası olan hamilelik sürecinde ise bedenin iyi yönetilmesi, gebelikte ve doğum esnasında meydana gelebilecek problemlerin önüne geçilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, gebelikte gestasyonel kilo alımı ile gebelerde egzersiz arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Hamilelikte gestasyonel kilo alımı ve egezersiz üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında; bulguların, gestasyonel kilo alımında egzersizin önemine odaklanan ve bu önemi ortaya çıkaran birbirini destekleyici bulgular olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, literatür taramasına dayalı yapılan bu çalışmadaki bulgular, hamilelik dönemindeki kilo alımının ve egezersizin önemine işaret etmektedirler. Gebelikte egzersizin yararları yadsınamaz. Sağlıklı bir gebelik geçirmek isteyen birçok kadının egzersiz yapmaya yönelik olumlu bir tutum geliştirdikleri söylenebilir. Sonuç olarak gebelik döneminde gebeliğe bağlı olan veya gebeliğe bağlı olmayan kiloların sağlıklı düzeylerde tutulmasında ve anne-bebek sağlığı açısından daha sağlıklı bir gebelik geçirilmesinde egzersiz bir araç olarak kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Egzersiz, Kilo Alımı 


Keywords: