BİLDİRİ DETAY

Alizamin SHUKURZADE, Arda ERCAN
GÜNEY OSETYA MESELESİ
 
Kafkasya, tarihi boyunca birçok sorunla karşılaşmıştır. Bölge, tarihinin çoğunda farklı devletlerin kontrolü altında kalmıştır ve sürekli çatışmalar yaşanmıştır. Sovyet döneminde bölgedeki etnik gruplar arasında baskı ve zulüm yaşanmış, bu da günümüze kadar devam eden sorunların kaynağı olmuştur. Günümüzde bölgedeki sorunlar, etnik, siyasi ve sınır anlaşmazlıklarından kaynaklanmaktadır. Güney Osetya, Kafkasya'nın en sıcak çatışma bölgelerinden biri olarak bilinmektedir. Bugün, Gürcistan sınırları dahilinde yer almaktadır ve uluslararası toplum tarafından tanınmayan bir devlet olarak kaydedilmektedir. Güney Osetya'nın, Rusya dahilinde olan Kuzey Osetya ile birleşerek Gürcistan'dan bağımsız olma çabaları, zaman zaman Gürcü-Oset karşıtlığına ve sıcak çatışmalara neden olmuştur. Bölgede, Rusya'nın da aracılığıyla ateşkes imzalandı ancak sorun hala çözülebilmiş değil ve dondurulmuştur. Rusya'nın bu bölgede aktif bir politika izlemesi ve ayrılıkçı bölgelere verdiği destek, 2008 Rus-Gürcü savaşı ile sonuçlanan Gürcistan-Osetya sorununu uluslararası düzeye çıkarmıştır. Bu çalışmada, Güney Osetya sorununa dair önemli sorulara cevap verilmiştir. Birinci bölümde, Kafkasya'da Osetlerin tarihine ve Gürcü ve Oset taraflarının konuyla ilgili görüşlerine yer verilmiştir. İkinci bölümde, Gürcistan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsız bir cumhuriyet olması sonrası Güney Osetya ile olan anlaşmazlıklar ele alınmıştır. Üçüncü bölüm ise, Gürcistan ile Güney Osetya savaşlarının Rusya'nın dahil olmasıyla nasıl Rusya-Gürcistan savaşına evrildiğini konu almaktadır. Bu bölümde, Rusya-Gürcistan ilişkileri, Rusya'nın Güney Osetya politikası, 2008 Rus-Gürcü savaşı ve savaşın sonuçları ile uluslararası tepkiler hakkında araştırmalar yapılmıştır. Sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme yapılarak çalışma sonlandırılmıştır. Bu bildiri ilk yazarın Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir. Tezin konusu: “Güney Osetya Meselesi: Geçmişten Günümüze Değişen Dinamikler ve Çatışma Çözümü Perspektivleri” (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılan tezinden üretilmiştir) ORCID NO: 0009-0003-8390-2324

Anahtar Kelimeler: Güney Osetya Sorunu, Rusya, Gürcistan 


Keywords: