BİLDİRİ DETAY

Çağatay ÜNÜSAN, Bengi Sude SOYDABAŞ
GÜNÜMÜZDE DİJİTAL PAZARLAMA VE DİJİTAL PAZARLAMA UYGULAMALARI
 
Teknoloji devriminin 20. yüzyılın sonlarında başlaması ile etkin internet kullanımı ve mobil erişim her geçen yıl artış göstermiştir.1960’lı yıllarda sadece askeri amaçla kullanılan internet 1990’lı yıllardan itibaren her alanda yaygın şekilde kullanılmaya başlamıştır. Teknolojinin hızlı gelişimi ve sürekli yenilenmesi yaşamın birçok alanında farklılıklar yarattığı gibi pazarlama faaliyetlerinde de dijital değişime zemin hazırlamıştır. İnternet ve mobil ağların kullanımının artması değişen tüketici satın alma davranışlarıyla beraber pazarlama faaliyetlerini de değiştirerek gelişmesine ve beraberinde yeni uygulamaları getirerek bu uygulamalardan yeni kanalları yaratmıştır. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak ortaya çıkan dijital uygulamalar ile pazarlama çalışmaları evrilerek tüketicinin istek ve ihtiyaç duymakta olduğu ürün ve hizmetleri karşılamaya yönelik amaçlanmış iki taraflı iletişim haline gelmiştir. Durmaksızın değişim ve gelişim gösteren bu sürece ayak uydurmak ve hedef kitlesini genişletmek isteyen firmalar dijital pazarlama yöntemleri ile rekabet avantajı elde etmeye başlamışlardır. Dijital pazarlama yöntemleri hedef kitleyi en doğru şekilde analiz etme imkanı sunmaktadır. Bu çalışma, günümüzdeki dijital pazarlama faaliyetlerinin; özellikleri, kanalları, hedef kitlesi ve yöntemlerini dijital mecralar kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır. Sonuç olarak, uygulanan pazarlama stratejilerinde dijital pazarlamanın etkili bir şekilde kullanılmasının, düşük maliyetlerle hedef kitleye ulaşmayı amaçlayan firma ve tüketici arasında iki taraflı fayda sağladığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda firmaların dijital pazarlama yöntemlerini etkin olarak kullandığında tüketiciye hızlı bir şekilde ulaşabildiği ve dijital mecralardaki konumunu belirlemede avantajlı hale gelebileceği sonucuna ulaşılabilmektedir. ORCID NO: 0009-0006-7811-8668

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Dijital Pazarlama, Dijital Pazarlama Uygulamaları 


Keywords: