BİLDİRİ DETAY

Kübra Nur KILINÇ, Mustafa TAYAR
GÜVENLİ GIDA İÇİN VETERİNER HEKİMLİKTE HOMEOPATİK UYGULAMALAR
 
Homeopati, hastalığı bütüncül bir şekilde değerlendiren ve sağlıklı bir canlıya uygulandığında, hastalık belirtileri çıkaran maddelerin çok seyreltilmiş dozlarını, aynı belirtileri gösteren hasta organizmaya verilmesiyle canlının kendi kendini iyileştirmesini sağlayan alternatif tedavi yöntemdir. Bu çalışma, güvenli gıda için veteriner hekimlikte homeopatik uygulamaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Homeopati, günümüzde hayvancılıkta antibiyotik kullanımını azaltmak aynı zamanda hayvanların fiziksel ve duygusal durumunu anlamayı ve akut ya da kronik tedavilerini kolaylaştıran alternatif bir yoldur. Veteriner hekimlikte homeopati uygulaması yapılan litaratür incelemesine göre; Oral Papillomatozis’i olan 16 köpeğe homeopatik ilaçlar verilmiş ve sonuç olarak homeopatik ilaç kullanılmamış köpeklere göre önemli bir azalma ve erken iyileşme görülmüştür. İnek mastitisinin önlenmesi için yapılan homeopatik tedavinin sonucunda doğumdan sonra normal süt salgılayan hayvanların sayısını artış göstermiştir. Demodikozisiz’li 2 köpek üzerinde yapılan çalışmada, Graphites C 200 remedisinin 2 ay boyunca kullanımı ile birlikte hastalıkta tamamen iyileşme gözlemlendi. Yalancı gebelik yaşayan 30 köpek üzerinde kullanılan Thuja D 30 ile herhangi bir yan etki görülmeden hem fiziksel hem de davranışsal belirtilerde iyileşme görülmüştür. Sonuç olarak, yapılan çalışmalar Homeopati’nin plasebo etkisi gösterdiğini veya hastalıklar üzerinde etkisinin tam olarak kanıtlanamamış olduğunu gösterse de, bazı deneysel çalışmalar, kısa sürede ve az maliyetle, olumlu sonuçlar alınabileceğini de göstermiştir. Bu sebeple veteriner hekimlikte yapılmış ve örneklem büyüklüğü arttırılmış deneysel çalışmaların sayısının çoğaltılmasının literatüre büyük bir katkısı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Veteriner hekimlik, Homeopati, Tedavi 


Keywords: