BİLDİRİ DETAY

Ayşenur BAYRAK, Ömür CENGİZ PERÇİN
İLKÖĞRETİMDE EĞİTİM GÖRDÜĞÜ SINIFLARA GÖRE BİREYLERİN DİGİTAL BAĞIMLILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada amaç ; ortaokul öğrencilerinin dijital bağımlılıklarının sınıf düzeyine, göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmektedir. Bağımlılık; bir davranışın ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen, alımına devam edilmesi, bırakma isteğine karşılık bırakılamaması ve maddeyi alma veya davranışı gösterme isteğinin durdurulamamasıdır. Çok uzun yıllar bağımlılık sorunun bir ahlak sorunu olduğu, iradesizlik sonucu ortaya çıktığı hatta kişilik zafiyetinin bir sonucu olduğu düşünüle gelmiştir. Bireyin neredeyse gününün tamamını sanal dünyada geçirmesine; telefon, tablet ve bilgisayardan uzak duramaz hale gelmesine dijital bağımlılık denir. Bu bağımlılıkta da diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi bireyin ruhsal ve bedensel sağlığı tehlikededir. Fark edilip önüne geçilmesi gereken ciddi bir sorundur. Birey, internetten uzak kaldığı süre içerisinde gerginlik, sıkıntı, stres gibi duygular hissetmeye başlar. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar karşısında geçirdiği süreyi fark etmez, saatlerce ekrana bakmaktan yorulmaz. Sorumluluklarını yerine getirmek eziyet gibi gelir; çoğu zaman tamamen aksatır. Bu durum iş, aile ve okul hayatında sorunları da beraberinde getirir. İnternet ve akıllı cihazlarda çok fazla vakit geçirmek, bir takım psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara yol açar. Suçluluk duygusu, sosyal çevreden soyutlanma, depresyon, kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği, hafıza problemleri gibi sorunlar ortaya çıkar. Bunun yanı sıra sırt-boyun - baş ağrıları, duruş bozukluğu, görme sorunları, uyku problemleri, beslenme bozuklukları sonucu obezite veya kilo kaybı yaşanır. Bu çalışmada sonuç olark bakıldığında özgüven alt boyutlarında (Genel toplam-Kişiler Arası – Içe Dönük) öğrencileri arasında anlamlı fark ortaya çıkmaktadır. Alt boyutların ortalamaları karşılaştırıldığında ise 8. sınıf öğrencileinin 5-6-7. sınıf öğrencierline göre ortalamasın yüksek olduğu 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin birbirine çok yakın, 5- sınıf öğrencilerinin (42,42) diğer sınıflara göre düşük olduğu görülmektedir. ORCID NO: 0009-0004-8361-7803

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Bağımlılık, Dijitalleşme, Psikoloji 


Keywords: