BİLDİRİ DETAY

Zübeyr Taha KALELİ, Akil Birkan SELÇUK
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞVEREN SORUMLULUĞU
 
Bu çalışma iş sağlığı ve güvenliği konusunda iş verenin hukuki sorumluluklarını incelenecek olup iş verenin bu sorumlulukları ile ilgili bilgi verilecektir. İş sağlığı ve güvenliğinde iş veren, çalışanların işyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlayarak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesini hedefleyen bir konudur. İşverenler, çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda hukuki yükümlülüklere sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı amaçlayan önemli bir konudur. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda büyük sorumluluklar taşırlar ve çalışanlarının sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamakla yükümlüdürler. İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumlulukları çeşitli yönleri kapsar. İlk olarak, işverenler çalışma ortamında oluşabilecek riskleri değerlendirmeli ve bu riskleri azaltmak için uygun önlemleri almalıdır. İş yerindeki tehlikeleri tespit edip ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için sürekli olarak risk değerlendirmesi yapılmalıdır. İşverenler ayrıca çalışanlarına gerekli eğitim ve bilgilendirmeyi sağlamakla sorumludur. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması ve riskler hakkında bilinçli olmaları önemlidir. İşverenler, çalışanlara uygun eğitimleri sunmalı, işe yeni başlayanları iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirmeli ve periyodik olarak eğitimler düzenlemelidir. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği politikalarını belirlemeli ve bu politikaların etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamalıdır. İş yerinde uygun koruyucu ekipmanların temin edilmesi, güvenlik prosedürlerinin oluşturulması ve bu prosedürlerin takip edilmesi işverenin sorumluluğundadır. Ayrıca, işverenlerin yasal düzenlemelere uymaları gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili mevzuata uygun hareket etmek, işverenin yasal bir sorumluluğudur. Bu, iş yerindeki denetimlerin yapılması ve gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesini içerir. Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği işverenin sorumluluğundadır ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almak gerekmektedir. İşverenler, risklerin değerlendirilmesi, eğitim ve bilgilendirme, uygun ekipman temini ve yasal düzenlemelere uyum gibi konularda aktif bir rol oynamalıdır. Bu şekilde, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanarak çalışanların refahı ve iş verimliliği artırılabilir. Türkiye'de bu yükümlülükler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda düzenlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 4. maddesi "İşverenin Genel Yükümlülüğü" başlığı altında işverenin bazı yükümlülükleri belirtilmiştir. Ancak, bu yükümlülüklerin bazıları özellik arz ettiği için daha geniş bir şekilde ele alınmak üzere ayrı maddelerde düzenlenmiştir. Ayrıca, hem genel yükümlülükler hem de diğer yükümlülüklerle ilgili olarak, birçok husus, çıkarılacak veya çıkarılmış olan yönetmeliklere bırakılmıştır. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın İzmir Bakırçay Üniversitesi, Yüksek Lisans Enstitüsünde yapılan yüksek lisan tezinden üretilmiştir. ORCID NO: 0009-0001-7440-5348

Anahtar Kelimeler: iş sağlığı, güvenlik, işveren, sorumluluk 


Keywords: