BİLDİRİ DETAY

Merve TÜRKMEN ERGÜN, Şükran ŞEKER
MAKİNE ÖĞRENMESİ YARDIMIYLA ONLINE EĞİTİM KURUM SATIŞLARININ TAHMİN EDİLMESİ VE COVİD-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Satış tahmini her kurum için son derece önemlidir. Kurumlar geleceklerini planlamada ve yapacakları yatırımlarda bu tahminlemelerden yola çıkarak karar almaktadırlar. Geleceğe dair plan yapılması için tahminlemede çeşitli veri ve tekniklerinden faydalanılmaktadır. Yapılan çalışmada Türkiye’nin önde gelen online eğitim platformlarından birinin kullanıcı sayısını içeren veriler ile Covid-19 salgını sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiştir. Günümüzde eğitimde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Teknolojinin etkisiyle eğitim, teknolojik araçlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu durum yeni bir sektörün doğmasını sağlamıştır. Artık kişiler eğitim aracı olarak online platformları kullanmaya başlamıştır. 2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 virüsünün sebep olduğu pandemi nedeniyle pek çok eğitim kurumu eğitimlerini online (uzaktan) gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Pandemi etkisiyle oluşan durum kullanıcıların eğitim tercihlerinin değişmeye başladığını göstermektedir. Bu çalışmada online eğitim kurumuna ait kullanıcı sayısından oluşan mevcut veri, makine öğrenmesi yardımıyla analiz edilmiş ve Covid-19 salgınının online eğitim sektörüne olan etkisi incelenmiştir. Yapay Sinir Ağları ve farklı regresyon çeşitleri kullanılarak tahmin modelleri kurulmuştur. Bu modeller yardımıyla online eğitim kurumu için satış tahminleri yapılmıştır. Makine öğrenmesi yöntemleri önce tek değişkenli halde uygulanmış olup sonrasında çok değişkenli olarak uygulanmış ve uygulanan yöntemlerin hata testleri yapılmıştır. Çalışmada modellerin eğitilişi, test edilişi ve tahmin süreci hakkında bilgiler mevcuttur. Çalışmanın sonucunda online eğitim kurumuna ait veri kullanılarak satış tahmini gerçekleştirilmiş ve Covid-19 pandemisinin kurum satışına etkisi gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Online Eğitim, Makine Öğrenmesi, Satış Tahmini, Covid-19. 


Keywords: