BİLDİRİ DETAY

Cemil ŞAHİN, Recep YILMAZ
MALİYET HACİM KÂR ANALİZİ – BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÇALIŞMASI
 
Günümüz şartlarında firmalar için ayakta kalmak ve rekabet etmenin her geçen gün daha da zorlaştığı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu gerçekle başa çıkmak için yapılacak en önemli şeylerden birisi de doğru kararlar verebilmektir. Rekabeti ve ayakta kalmayı zorlaştıran bir diğer unsur ise doğru kararların çok hızlı bir şekilde değişen ve gelişen piyasa koşullarına ayak uydurabilmesidir. Bahsi geçen doğru kararlar yalnızca firmalar içerisindeki iş dağılımı ve çalışan yapısı gibi konulardan ziyade özellikle üretim işletmelerinde maliyet esaslı önem kazanmaktadır. Başka bir açıdan bakılacak olursa başta belirtilen ayakta kalmak ve rekabet kavramları tekstil gibi karmaşık ve zor bir yapıya sahip sektörlerde daha fazla önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir üretim firmasının üretimini yaptığı bir model için maliyet-hacim-kâr analizi yapılarak yönetimin aldığı kâr hedefi ile bir karşılaştırma yapmaktır. Çalışma İstanbul ilinin Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir tekstil firmasında uygulanmıştır. Veriler ilgili firmada kullanılan iki adet muhasebe, bir adet üretim ve bir adet personel programlarından alınmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre firmanın koyduğu kâr hedefi ile gerçekleşen kâr arasında uygulamanın yapıldığı firma aleyhine büyük bir fark olduğu gözlemlenmiştir. Bu farkın sebeplerinin düzensiz maliyet sistemi, üretim için yanlış maliyetleme, siparişlerin geç işleme alınması, ürün tesliminin zamanında yapılmaması ve döviz-enflasyondaki hızlı ivmelenme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Maliyet Hacim Kâr Analizi, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi 


Keywords: