BİLDİRİ DETAY

Mehmet ŞENGÖNÜL
MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR “PAMUK TARLASINDA YETİŞEN GÜLLER”
 
Bu araştırmayla, anadili Arapça ve Kürtçe olan öğrencilerin yoğunlukta olduğu Şanlıurfa İli Siverek İlçesinde bulunan bir okulda (Böğürtlen İlk/Ortaokulu) öğrencilerin ve velilerinin geçimlerini sağlamak için okul zamanlarında mevsimlik tarım işçisi olarak il içinde veya il dışında çalışmaya gitmek zorunda kalmalarından dolayı yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmiştir. Mevsimlik tarım işçiliği; Şanlıurfa merkez, ilçe ve köylerinde (Özelikle Siverek) binlerce aile, öğrenci, öğretmen ve yöneticiyi etkileyen büyük bir bölgesel sorun olarak karışımıza çıkmaktadır. Bu sorun gün geçtikçe dönemsel ya da yüzeysel mikro projelerle geçiştirilmektedir. Tüm dünyada tarım, çocuk işçilerin en fazla olduğu sektör durumundadır. Çocuk işçilerin yüzde %70’inin bu alanda çalıştığı tahmin edilmektedir. Tarım sektöründe çalışan çocukların 132 milyonu 5-14 yaş grubundaki kız ve erkek çocuklarıdır. Özellikle tarım kesiminde çalışan kız çocuklarının yükü ağırdır (Eğitimsen,2007). Bu çalışmada mevsimlik tarım işçisi çocukların, velilerin öğretmenlerin yaşamış olduğu sorunlar ve velilerin, neden çocuklarını böyle bir durumlar karşı karşıya koyma gerekliliklerine ihtiyaç duyulduğu ile ilgili yerel araştırmalar yapılmıştır. Ele alınan bu çalışmalar içerik analizi için zemine oturtulmuş ve bu zeminde 3 adet çalışma incelenmiştir. İncelen çalışmalar Ç1, Ç2, Ç3, şeklinde isimlendirilmiştir. İncelenen çalışmaların içerikleri “amaç”, “gerekçe”, “yöntem”, “bulgular”, “sonuç”, “veri toplama araçları” ve “örneklem” başlıkları altında sınıflandırılarak sunulmuştur. Sınıflandırmalar tablolarla gösterilmiştir. Tablolarda da kendi içerisinde çalışmaların toplandığı genel başlıklar, kodları ve frekansları yer almaktadır. Çalışma sonuçlarının, alanda yapılan araştırmalara genel bakış sağlaması, elde edilen bulguların karşılaştırılması, sonuçların tartışılması ve eksikliklerinin fark edilmesi açısından yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın güvenirliliğini sağlamak için oluşturulan tablolar, inceleme ve analizler konusunda uzman olan ve bölgede görev yapan (Okul Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Stk temsilcileri) gösterilerek onay alınmıştır. Çalışmada en dikkat çeken sonucun, Öğrencilerin; küçük yaşlardan itibaren çalışmaya, ailelerin genelde maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle veliler tarafından zorla götürüldükleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mevsimlik tarım işçisi, Pamuk tarlasında yetişen güller, Şanlıurfa, Siverek 


Keywords: