BİLDİRİ DETAY

Kader AKSOY, Huriye Selen KAMA, Sinem ÇALIŞIR,Tuğba ŞİMŞEK, Gülbahar KUK, Özge Zeliha GÜRLER
OKUL ÖNCESİNE DEVAM EDEN 3-4 YAŞ ÇOCUKLARIN OKULA UYUM SÜREÇLERİNDE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AİLE VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
 
Bu çalışma, okul öncesi eğitime devam eden 3-4 yaş çocuklarının okula uyum süreçlerinde yaşadıkları güçlüklerin, ebeveyn ve öğretmen görüşleri göz önüne alınarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada Trabzon ilinin Ortahisar ilçesi, Ankara ilinin merkezi, Bursa ilinin İnegöl ilçesi ve Amasya ilinin merkezinde bulunan çeşitli okul öncesi kurumlarındaki öğretmenlerle ve çocukların aileleriyle görüşülerek önceden hazırlanmış görüşme formları doldurulmuştur. Görüşme formları uzman akademisyenlerden görüşler alınarak “veli görüşme formu” ve “öğretmen görüşme formu” olarak iki farklı formatta hazırlanmıştır. Görüşme formlarında aile ve öğretmenlerin, çocuğun okula uyumu konusundaki iş birliğini ne şekilde sağladığı, çocuktaki olumlu/olumsuz davranış değişiklikleri ve çocuğun gelişim alanlarındaki davranışlarda nasıl ilerleme gerçekleştiği ile ilgili açık uçlu sorular bulunmaktadır. Hem öğretmen hem de aileye yöneltilen soruların cevapları karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Çalışmanın içeriğine göre elde edilen bulgularda 3-4 yaşındaki çocukların okula uyumu için sınıf ortamı, öğretmen-aile-çocuk ilişkisi, uyaranların önemi ve çocukların okula nasıl daha kolay uyum sağlayacaklarına ilişkin tüm görüşler belirtilmiştir. Çalışma sonunda hem öğretmen hem de ailelerin yanıtlarına bakıldığında önceden çocukta var olan olumsuz davranışların okula başlama ve uyum sürecinin tamamlanması itibari ile azaldığından veya yok olduğundan bahsedildiği görülmektedir. Ayrıca çocukların okula uyum süreçlerinde yaşadıkları güçlüklere ilişkin aile ve öğretmenlere önerilerde de bulunulmuştur. OKUL ÖNCESİNE DEVAM EDEN 3-4 YAŞ ÇOCUKLARIN OKULA UYUM SÜREÇLERİNDE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AİLE VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Kader AKSOY¹, Özge Zeliha GÜRLER, Huriye Selen KAMA, Gülbahar KUK, Sinem ÇALIŞIR, Tuğba ŞİMŞEK ¹ Öğr. Gör., Avrasya Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Çocuk Gelişimi Programı Öz: Bu çalışma, okul öncesi eğitime devam eden 3-4 yaş çocuklarının okula uyum süreçlerinde yaşadıkları güçlüklerin, ebeveyn ve öğretmen görüşleri göz önüne alınarak değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada Trabzon ilinin Ortahisar ilçesi, Ankara ilinin merkezi, Bursa ilinin İnegöl ilçesi ve Amasya ilinin merkezinde bulunan çeşitli okul öncesi kurumlarındaki öğretmenlerle ve çocukların aileleriyle görüşülerek önceden hazırlanmış görüşme formları doldurulmuştur. Görüşme formları uzman akademisyenlerden görüşler alınarak “veli görüşme formu” ve “öğretmen görüşme formu” olarak iki farklı formatta hazırlanmıştır. Görüşme formlarında aile ve öğretmenlerin, çocuğun okula uyumu konusundaki iş birliğini ne şekilde sağladığı, çocuktaki olumlu/olumsuz davranış değişiklikleri ve çocuğun gelişim alanlarındaki davranışlarda nasıl ilerleme gerçekleştiği ile ilgili açık uçlu sorular bulunmaktadır. Hem öğretmen hem de aileye yöneltilen soruların cevapları karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Çalışmanın içeriğine göre elde edilen bulgularda 3-4 yaşındaki çocukların okula uyumu için sınıf ortamı, öğretmen-aile-çocuk ilişkisi, uyaranların önemi ve çocukların okula nasıl daha kolay uyum sağlayacaklarına ilişkin tüm görüşler belirtilmiştir. Çalışma sonunda hem öğretmen hem de ailelerin yanıtlarına bakıldığında önceden çocukta var olan olumsuz davranışların okula başlama ve uyum sürecinin tamamlanması itibari ile azaldığından veya yok olduğundan bahsedildiği görülmektedir. Ayrıca çocukların okula uyum süreçlerinde yaşadıkları güçlüklere ilişkin aile ve öğretmenlere önerilerde de bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: 3-4 yaş, okula uyum, öğretmen-veli değerlendirmesi, çocuklarda davranış değişiklikleri.

Anahtar Kelimeler: 3-4 yaş, okula uyum, öğretmen-veli değerlendirmesi, çocuklarda davranış değişiklikleri. 


Keywords: