BİLDİRİ DETAY

Merve DEMİR, Alper KAŞGÖZ, Gökhan TEMEL
POLİAMİD POLİMERİNİN GERİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNE ÇEŞİTLİ ZİNCİR UZATICILARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU
 
Poliamidler (PA) diasitler ve diaminlerin polikondenzasyon tepkimeleri sonucu elde edilen termoplastik polimerlerdir. Poliamidler tipik olarak monomerlerinin kimyasal yapılarına göre isimlendirilir. Poliamidler yüksek erime sıcaklığına ve sıcaklık artışıyla sertliğini koruma özelliğine sahip yarı-kristalin malzemelerdir. Birçok üstün özellikleri arasında yüksek sertlik ve tokluk, yorgunluğa ve aşınmaya, sünmeye ve kimyasallara karşı mukavemet, elektriksel yalıtım, alev geciktiricilik, düşük sürtünme katsayısı, dış koşullara dayanıklılık ve işleme kolaylığı bulunmaktadır. Dünya çapında artan plastik malzeme tüketimi ve çevre kirliliği nedeniyle en önemli küresel sorunlardan biri haline gelen plastik geri dönüşümde birçok polimerin geri dönüşümü mevcuttur.Ekonomik açıdan bakıldığında, bu tür polimerin geri dönüştürülmesi için çevresel gerekliliğin yanı sıra, poliamid (Polyamid grubu Plastikler), 2020 yılında 5,8 milyar dolara karşılık gelen küresel geri dönüşüm pazar payının %8 ini elinde bulundurmaktadır. Bu nedenle geri dönüşüm için güçlü bir ilgi yaratır. Polimerler yüksek sıcaklarda işlendiklerinde molekül zincirindeki bağ kuvvetleri azalır ve molekül ağırlığı düşer. Zincir uzatıcılar gibi kimyasal katkı maddeleri, moleküler ağırlığı oluşturmak için sıklıkla kullanılır.Zincir uzatıcıların uzun kalma süreleri (harmanlama) olan işlemlerde polimerin jelleşmesine veya çapraz bağlanmasına neden olabilir. Bu çalışmada geri dönüştürülmüş poliamidlerin (PA6, PA66 ve PA12) mekanik ve termal özelliklerinin iyileştirmesi amacıyla farklı oranlarda zincir uzatıcılarla denemeler yapıldı.Reolojik yöntemlerle optimum zincir uzatıcı seçiminin rPA üzerindeki etkisini vurgulamak için zincirlerin etkin karıştırma süresi belirlendi ve zincir uzatılmış ürünlerin mekanik özellikleri ile saf PA arasında bir karşılaştırma da yapıldı. Bu çalışma Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. (BAP 2021/YL/0021)

Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşüm, Polyamid, Zincir Uzatıcılar 


Keywords: