BİLDİRİ DETAY

Resmiye KAYA ODABAŞ, Yasemin SÖKMEN
PRENATAL MATERNAL STRES VE YENİDOĞANIN DOĞUM AĞIRLIĞI İLE İLİŞKİSİ
 
Giriş: Gebelik döneminde birçok fizyolojik ve psikolojik değişiklik görülmekle birlikte, fiziksel, sosyal ve psikolojik problemler gebeler için stres kaynağı oluşturabilmektedir. Özellikle prenatal dönemde yaşanan belirgin stres, gebelerin ruhsal iyilik halini bozabilmekte, gelişmekte olan bebeğin sağlıklı gelişim sürecine de engel olmaktadır. Amaç: Bu derlemenin amacı, ilgili güncel literatür doğrultusunda prenatal maternal stres ve yenidoğanın doğum ağırlığı ile ilişkisi üzerine dikkat çekerek konuya olan duyarlılığın artırılmasıdır. Yöntem: Bu derlemede veriler; PubMed, EBSCOhost, ScienceDirect ve Google Akademik veri tabanlarından literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır. Veri tabanlarından “gebe”, “stres”, “yenidoğan” ve “doğum ağırlığı” anahtar kelimeleri ve kombinasyonları kullanılarak Türkçe ve İngilizce olarak literatür taraması yapılmıştır. Tarama sonucunda elde edilen bilgiler yorumlayıcı şekilde sunulmuştur. Bulgular: Özellikle prenatal dönemde yaşanan belirgin stres, gebelerin psikolojik iyilik halini bozabilmekte ve maternal ve fetal olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Prenatal maternal stresin, düşük doğum ağırlığı ile ilişkili olduğu özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. Literatür incelendiğinde, prenatal maternal stresin, doğum ağırlığını, cinsiyete göre farklı şekilde etkileyebileceği bildirilmektedir. Sonuç: Güncel literatüre göre prenatal maternal stres, doğum ağırlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Perinatal morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörlerin en önemlilerinden biri bebeğin doğum kilosu olduğu göz önünde bulundurulduğunda prenatal maternal stresin erken tespit edilip tanılanması ile hem maternal hem de fetal komplikasyonların oluşması engellenebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Doğum Ağırlığı, Gebe, Prenatal Stres, Yenidoğan 


Keywords: