BİLDİRİ DETAY

İsmail Hakkı ÖZDEMİR
RİVAYETLER IŞIĞINDA MÜLK SURESİ
 
Kur’an-ı Kerim’de yer alan surelerden bazıları Müslümanların dinî ve sosyal yaşamında daha fazla yer almaktadır. Örneğin kısa sureler namaz gibi ibadetlerin edası noktasında daha çok okunmakta ve bu sebeple daha çok ezberlenmektedir. Düğün, cenaze, askerlik, eğitim gibi sosyal ilişkilerin daha yoğun olduğu durumlarda ve özellikle törenlerde bazı surelere daha çok yer verildiği görülmektedir. Yasin suresinin bu alanlarda ön sırada yer aldığı aşikardır. Mülk suresinin de kabir ziyaretlerinde ve cenazelerin defni zamanında okunduğu, bazı eserlerde okunmasının tavsiye edildiği görülmektedir. Yine yatsı namazından sonraki vakitte de bu surenin okunmasının tavsiye edildiği, birçok kimsenin de bu şekilde uygulamada bulunduğu bilinmektedir. Yine gerek Kur’an Kurslarının gerekse İmam Hatip Okullarının programlarında bu surenin okuma ve ezberleme alanlarında yer alan bir sure olduğu görülmektedir. Müslümanların yaşamında önemli yeri bulunan Mülk Suresi ile ilgili rivayetlerin araştırılması önem arz etmektedir. Çünkü âdet olarak yerleşmiş bazı uygulamaların bir dayanağının olup olmadığı ortaya konmalıdır. Bu şekilde ilgili uygulamaların dindeki yeri de tespit edilmiş olmaktadır. Bu çalışma Mülk suresi ile ilgili rivayetleri merkeze alarak Müslümanlar nezdinde yer edinmiş olan bazı âdetlerin sünnet ve bidat kavramları çerçevesinde yerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla özellikle ilk dönem hadis külliyatı incelenerek konu ile ilgili bulgular değerlendirmeye tabi tutulmuştur. İlgili rivayetlerin tahrici ile ilgili bilgiler de göz önüne alınarak konunun değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmamızın sonucunda rivayetlerde Mülk suresinin kabir azabına engel olduğu, okunmasının ve öğretilmesinin teşvik edildiği, uyumadan önce okumasının öneminin belirtildiği vb. bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Dolayısı ile halk içinde yerleşmiş bulunan bazı dînî uygulamalarda rivayetlerde yer alan bilgilerin etkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sure, Rivayet, Âdet, Sünnet, Bidat. 


Keywords: