BİLDİRİ DETAY

Tuba KARABEY, Özge KORKMAZ
SAĞLIK BAKIM UYGULAMALARINDA REFLEKSOLOJİ KULLANIMI
 
Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi olan refleksolojinin ilk uygulama yeri tıbbın doğuş ve uygulama merkezi olan Çin ve Mısır’dır. Bilinen en eski refleksoloji belgesi Mısır, Saqqara’da Ankmahor adlı Mısırlı bir hekimin mezarının duvarında betimlenmiştir. Binlerce yıldır farklı kültür ve toplumlarda uygulanan tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinden biri olan refleksoloji, bedenin tüm bölgelerine, organlarına ve sistemlerine karşılık gelen el ve ayaklarda ki refleks noktalarına el uyarısı yapılması esasına dayanmaktadır. Her organın el ve ayaklarda etki ettiği belirli noktalar vardır. Organlar kendi yansıma alanları ile karşılıklı ilişki içerisindedirler. El ve ayakta ki bu belirli noktalara uygulanan bası ile hedef organ uyarılmış olur. Bu tedavi yöntemi ile vücuttaki sinirlerin ve kan dolaşımının uyarılması ile hem sağlığın korunması ve geliştirilmesinde hem de bazı rahatsızlıkların hafifletilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık bakım hizmetinin primer uygulayıcılarından biri olan hemşireler bakım süreçlerinde refleksoloji kullanımı ile bireylerin yaşamış oldukları stres, anksiyete, depresyon, uykusuzluk, bulantı, kusma vb. şikayetlerin azaltılması, sağlığın korunması ve yükseltilmesi noktasında oldukça önemli bir rol oynamaktadırlar. Literatür incelendiğinde, refleksolojinin kronik hastalıklar ve semptomlarının yönetimi, gibi birçok alanda kullanıldığı görülmektedir. Yapılan araştırmalar refleksolojinin özellikle ağrı kontrolünde tedaviyi destekleyici, etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Bu makalede sağlık bakım uygulamalarında refleksolojinin kullanımı ve etkinliğine yönelik literatür sonuçları paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Bakım, Refleksoloji 


Keywords: