BİLDİRİ DETAY

Tuba KARABEY, Özge KORKMAZ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE RENKLİ KOD KULLANIMI
 
Hasta ve çalışan güvenliği kavramı, sağlık kuruluşlarında ortaya konulan tüm hizmetlerin yerinde ve zamanında uygun biçimde sunulması anlamlarına gelmektedir. Hastaların ve personelin, verilen hizmetin sunumunda hasar görmelerine yol açacak faktörlerin ekarte edilmesi amacıyla yapılan tüm girişimlerde bu kapsamın içine girmektedir. Sağlık alanında ortaya konulan hizmetler, dinamik süreçlerdir, devamlı olarak düzeltme ve geri bildirimler olmalıdır. Hemşire çağrı sistemleri ve acil durum renk kodları, sağlık kuruluşlarında hizmet kalitesinin ve güvenliğin arttırılması yönünde önemli bir adımdır. Renkli kod uygulamaları sağlık hizmeti sunan kurumlarında kullanılır. Bu renkli kodların hedefi hasta ve hasta yakınlarına korku meydana gelmeden hastane personeli tarafından acil durumların bildirimini sağlayan belirli içeriklerdir. Hastane yönetimi genel olarak bu kodları iletişim teknikleri ile ulaştırmaktadır. Bu kodlar gerekli durumlarda çeşitli anlamlar ifade etmektedir Sağlık sunumlarının tüm alanlarda iyi bir yere taşınması için ülkelerin bu konuda ki farkındalıklarının yüksek olması gerekmektedir. Sağlık sunumu, insan yaşamı ile ilgili olduğu için hata kabul etmeyen bir alandır. Hatasız ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunun temelinde hasta güvenliği vardır. Sağlık kuruluşlarının sağlık hizmeti sunumunda öncelikle hasta güvenliğini sağlamaları gerekmektedir. Hasta güvenliği, sağlık sunumunda kişilere hasarı ortadan kaldırmak amacıyla sağlık kurumları ve bu kurumlardaki personeller tarafından alınan tedbirlerin tamamıdır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerde uygulanması mecburi hale getirilen renkli kod uygulamaları hasta ve sağlık çalışanının yaşam risk ve güvenliği açısından önemli standartlardır. Ayrıca günümüzde bu uygulamalar hastanelerin hizmet kalite standartlarının değerlendirilmesinde önemli bir ölçüt haline gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Bakım, Renkli Kod 


Keywords: