BİLDİRİ DETAY

Vasfi GÜNDÜZ
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA RİSK YÖNETİM ALGISI VE UYGULAMASI: BİR VAKIF İNCELEMESİ
 
Bu çalışmada Kurumsal Yönetim ve Risk alanında araştırmaya yer verilmiştir. Bu araştırmada şirketlerin kurumsal yönetimi, risk algısı ve önlemleri hakkında kısa bir incelemenin sonuç değerlendirmesi yapılmıştır. Kurumsal yönetim ve risk alanında ticari kuruluşların dışında kalan kâr amacı gütmeyen kurumlar olan sivil toplum kuruluşlarındaki risk algısı üzerinde incelemelere yer verilmiştir. Böylece sivil toplum kuruluşlarının da risk hazırlıkları ve farkındalığı ele alınarak kurumsal risk yönetim çalışmaları anlatılmıştır. Kurumsal yönetim ve risk değerlendirmesi işletmelerin sürekliliği ve itibarı için önem arz etmektedir. Aynı zamanda şirketlerin haricinde kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının da sürekliliği, faaliyetlerinin amacına yönelik başarılı bir şekilde yürütebilmesi ve bunun yaparken de itibarını koruyabilmesi için iyi bir Kurumsal Risk Yönetimine ihtiyacı bulunmaktadır. Bütün tüzel kişiliklerin kurumsal yönetişim ve risk yönünde çalışma yapması elzem olup, bir mali yapısı, finans yönetimi kadar iç kontrol ve risk yönetimine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda tüzel kişiliklerin itibarı, güven sağlaması, karlılığı ve devamlılığı iyi bir kurumsal yönetim ve risk fonksiyonunu yerine getirmesiyle sağlanacaktır. Çalışmanın amacı, artan sivil toplum kuruluşlarının sayısı ile bu yapıların daha düzenli ve hesap verilebilir şekilde faaliyetlerinin gerçekleştirebileceği yönünde araştırmalar yapmaktır. Sivil toplum kuruluşlarının hem iç hem de dış denetimlere hazır olması ve bunun için bağışçı ve gönüllülerine faaliyetlerinin incelenmesi yönünde imkân sunabilmesidir. Bu doğrultuda da güçlü ve etkin bir iç denetim yapısının oluşturulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim ve Risk, İşletmelerde Riskin Değerlendirilmesi, Sivil Toplum Kuruluşlarında Risk Yönetim Algısı, İHH Risk Önlemleri 


Keywords: