BİLDİRİ DETAY

Nurşah DEMİRCİ, Ekin DEVECİ
TEKNOLOJİ ÇAĞININ FÜTÜRİZMİ
 
Sanat ortamı mağara duvarlarına yapılan resimlerin başlangıcından yaşadığımız çağa kadar gelişerek kendi içinde farklı sanat akımlarını doğurmuştur. Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi'nin etkisiyle kabuğunu değiştirmeye başlayan dünya, şüphesiz 19. ve 20. yüzyıllarda şahit olduğumuz sanatsal değişimlerin ana nedenlerinden biridir. Sanayi devrimi ile geliştirilen teknoloji ve buluşlar meydana gelen modernleşme süreci aynı zamanda fütürist hareketin oluşmasına da yol açmıştır. Geleneksel sanat anlayışını, titiz tavırları ve ideolojileri ile modern ve çağdaş sanatla değiştirmişlerdir. Fütüristler, o zamandan önce oluşan geleneksel değerleri yok etmeyi amaçladılar. Fütürizmin gelişmesi için geliştirilen sanatsal üslubun pek çok sanatsal hareket yarattığını düşündüler. Geçmişten günümüze sanat; insanların yaşamlarını, duygularını, hayallerini aktardıkları bir araç olmuştur ve her geçen gün insanlara ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Değişen yaşam tarzı ve fikirlerle sürekli dönüşen sanatın teknolojiyle buluşması, bizlere sanatın normlarını yeniden sorgulatmaktadır. Eski dönemlerde ve yakın geçmişte sanat izlemekten öteye gidememiştir. Dinamik ve interaktif sanat anlayışı adeta eseri yeni bir şekilde görmemizi ve başka duygularımızla takdir etmemizi sağlamaktadır. Ve bunun için boyalara, fırçalara gerek kalmamıştır. Bu durumda herkesin ilgisini çekmiştir, akla ve ruha hitap eder olmuştur. Bu sanat eseri sergileri dinamik etkileşim anı gibi duyguları ortaya çıkarmaktadır. İşin anlaşılır olması ve izleyiciye bu duyguyu aktarabilir olmuştur. Yeni duygularda uyandırabilir. Kimi için ilham kaynağı olmuştur ve her açıdan bakıldığında insanın kendinde bir şeyler bulması mümkün kılınmıştır. Yeni sanatın dönüşümü ile insanın aklına ve kalbine, duygularına dokunabilmek mümkün kılınmıştır. Sanat eserinde kullanılan fırçalar, renklerden sonra günümüz sanatında artık teknolojiyle beraber duygu aktarımı yapılır hale gelmiştir. Artık sanat başkalaşmıştır. (Bu çalışma 1. sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Fütürizm, Resim Sanatı, Teknoloji ve Sanat. 


Keywords: