BİLDİRİ DETAY

Murat KORKMAZ, Gülsen DEMİR, Mustafa TALAS
TOPLUMSAL AHLAK VE DEĞERLERİN EROZYONUNDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ
 
Günümüzün dijital çağında, sosyal medya iletişim, bilgi paylaşımı ve sosyal etkileşim için güçlü bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, sayısız faydalarının yanı sıra, sosyal medya, özellikle sosyal etik ve değerlerin erozyonu ile ilgili olarak önemli zorluklar da doğurmaktadır. Bu çalışma, sosyal etik ve değerlerin erozyonunda sosyal medyanın rolünü araştırmaktadır. Sosyal medya platformları, coğrafi sınırları aşarak ve fikir ve fikir alışverişini kolaylaştırarak, insanların bağlantı kurma ve iletişim kurma biçiminde yeni bir devrim yaratmıştır. Bu erozyona katkıda bulunan birincil faktörlerden birisi de sosyal medyanın sağladığı anonimlik ve kopukluktur. Bu durum bireylerin eylemleri veya sözleri için acil sonuçlarla karşılaşmadan kendilerini ifade etmelerine olanak tanımaktadır. Bu anonimlik, genellikle hesap verebilirlik ve sorumlu davranış eksikliğine yol açarak nefret söyleminin, siber zorbalığın ve diğer zararlı içerik biçimlerinin yayılmasını da hızlandırmaktadır. Ayrıca, sosyal medyanın anlık tatmin ve viral trendlere yaptığı vurgu, empati, sabır ve eleştirel düşünme gibi değerlerin genellikle gölgede kaldığı bir yüzeysellik ve anında tatmin kültürünü besleyebilmektedir. Seçilmiş ve filtrelenmiş içeriğe sürekli olarak maruz kalmak, gerçekçi olmayan beklentiler ve çarpıtılmış bir gerçeklik algısı yaratarak empatide düşüşe ve gerçek insan bağlantıları yerine kendi imajına odaklanmaya yol açmaktadır. Sosyal medyanın toplumsal etik ve değerler üzerindeki etkisinin bir diğer önemli yönü de yankı odası etkisidir. Sosyal medya algoritmaları, içeriği kullanıcıların tercihlerine göre kişiselleştirmek için tasarlandığından, bireylerin ağırlıklı olarak kendi inançlarıyla uyumlu bilgilere ve bakış açılarına maruz kaldığı yankı odalarının yaratılmasıyla sonuçlanır. Bu durum mevcut önyargıları güçlendirir, farklı bakış açılarına maruz kalmayı sınırlar ve eleştirel düşünmeyi ve açık diyaloğu engeller. Yapıcı tartışmaların olmaması ve kutuplaşmış söylemin yaygınlığı, toplumsal etik ve değerlerin aşınmasına daha fazla katkıda bulunur. Ayrıca, sosyal medyada bilgi paylaşmanın hızı ve kolaylığı, yanlış bilgilerin, propagandanın ve sahte haberlerin hızla yayılmasına neden olur. Sosyal medya platformlarında paylaşılan bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin doğrulanamaması, güveni baltalayabilir, demokratik söylemin temellerini aşındırabilir ve toplumsal meselelere ilişkin kamuoyu algısını bozabilir. Bu yanlış bilgi sadece bölünmeyi körüklemekle kalmaz, aynı zamanda kanıta dayalı karar vermenin ve eleştirel analizin önemini de baltalayarak toplumdaki etik karar verme dokusunu aşındırır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, dijital okuryazarlığı ve sosyal medya platformlarının sorumlu kullanımını teşvik etmek çok önemlidir. Bireyleri sosyal medyanın potansiyel riskleri ve etik sonuçları hakkında eğitmek, çevrimiçi etkileşimlere daha dikkatli ve etik bir yaklaşım geliştirmeye yardımcı olmak gerekir. Eleştirel düşünmeyi, empatiyi ve farklı bakış açılarına saygıyı teşvik etmek, yankı odası etkisini ortadan kaldırabilir. Yine bu durum sağlıklı ve yapıcı diyaloğu teşvik eder. Ek olarak, sosyal medya platformlarının kendilerinin de sağlam içerik moderasyon politikaları uygulama, teyit girişimlerini teşvik etme ve güvenli ve kapsayıcı bir çevrimiçi ortam yaratma sorumluluğu bulunmaktadır. Bu çalışmanın sonunda sonuç olarak sosyal medya, toplumsal etik ve değerlerin erozyona uğramasında önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Sosyal medya platformlarında yaygın olan anonimlik, yüzeysellik, yankı odası etkisi ve yanlış bilgilendirme, sorumlu ve etik davranışın temellerini zorlayarak bu erozyona katkıda bulunmaktadır. Ancak bireylerin, eğitimcilerin ve sosyal medya platformlarının toplu çabalarıyla bu zorlukları azaltmak ve daha etik değerlere dayalı bir dijital toplum geliştirmek yapılacak uygulamalar, hukuki düzenlemeler ve yaptırımlar ile düzenli hale getirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Medya, Sosyal Medya, Zorbalık, Gerçek Dışı Haber, Etik, Sosyal Sorunlar 


Keywords: