BİLDİRİ DETAY

Ayşegül BARAN, Emir Sefa SEKMEN, Fatma Nisa GÜRÜZ, Kerem CANPOLAT, Rüveyda Nur BİLGEN, Tuğçe ORAL, Rüştü UÇAN
ÜNİVERSİTELERE ÖRGÜN ÖĞRETİM SÜRESİNCE SOSYAL KULLANIM ALANINDA GÜNLÜK VE HAFTALIK KULLANIM ALANLARINDA GÜNLÜK VE HAFTALIK GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ DEĞERLENDİRMESİ
 
İstanbul da bulunan bir üniversiteye bağlı bir yerleşkesinde 2 farklı sosyal alan, bahçede oturma alanı ve 1 adet müzik eşliğinde vakit geçirilen bir kafeterya bulunmaktadır. Bu alanlarda gürültü ölçümü yapılarak, öğrencilerin ve akademik personelin, idari çalışanların günlük ve haftalık maruz kaldıkları gürültü seviyesi ile ilgili farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Gürültü ölçümü araştırma yapılan alanda kişisel ve ortam ölçümü olmak üzere 2 farklı şekilde ve 2 farklı cihazla yapılmıştır. Kişisel maruziyet ölçümleri için 3M EDGE-5 kişisel gürültü dozimetresi cihazı kullanılmış, ortam ölçümleri için ise 3M SOUNDPRO SE/DL Serisi Ses Seviyesi ölçüm cihazı kullanılarak desibel cinsinden değerleri okunmuştur. Ölçüm 2022 yılı Ekim ayı içerisinde öğrencilerin özellikle öğlen dinlenme aralarına denk gelecek şekilde 12:30 - 14:00 saatleri arasında, 5 gün boyunca yapılmıştır. Böylece, sosyal kullanım alanı olarak değerlendirilen yerlerde üniversite öğrencileri, akademik ve idari personellerin, sosyal alan çalışanlarının maruz kaldıkları gürültü düzeyleri hakkında bilgi toplanmıştır. Haftalık olarak yapılan gürültü ölçümlerinde en yüksek kişisel maruziyet değerinin 81,50 dB(A) ile çarşamba günü ölçüldüğü, en yüksek ortam maruziyet değeri 74,10 db(a) ile cuma günü olarak belirlenmiştir. Özellikle kantin/kafeteryanın açık alanda olması nedeniyle sesin açık alandaki yayılım etkisine bağlı olarak ortam ölçüm değerinin maruziyet eylem değeri altında çıktığı düşünülmektedir. Fakat kişisel maruziyet değerine bakıldığın, yönetmelikte belirtilen maruziyet eylem değerinin üzerinde olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile öğrenciler arasında gürültülü işte çalışan kişiler var ise, işyeri dışında da gürültüye maruziyeti engellenebilir. Bu çalışma ile çalışan üniversite öğrencilerinin işyeri dışında eğitim süresince de maruz kalabilecekleri gürültü düzeyi hakkında farkındalık oluşturulması sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kantin ve Sosyal alanlarda gürültü, Kişisel maruziyet değeri, Ortam ölçüm değeri, Üniversitelerde gürültü. 


Keywords: