BİLDİRİ DETAY

Fatmanur YANARTAŞ, Nimet ATEŞ, Türkinaz AŞTI
YAŞLILARDA YALNIZLIK VE ÖLÜM KORKUSUNUN YAŞAM KALİTESİYLE İLİŞKİSİ
 
Amaç: Bu makalede yaşlılarda yalnızlık ve ölüm korkusunun yaşam kalitesiyle ilişkisini incelemiş çalışmaların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gerekçeler ve Önem: Ülkemizdeki nüfus artışına bakıldığında yaşlı nüfusunun diğer yaş gruplarına göre daha hızlı arttığı görülmektedir. Yaşlı popülasyonda gerçekleşen beklenen yaşam süresindeki artış pek çok yaşlının kendi bakımlarını engelleyen sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yaşlı nüfusun sağlık ve sosyal alandaki ihtiyaçlarının önemi yadsınamaz derecede yüksektir. Yaşlılar için gerekli tedavi ve bakım masrafları bu dönemle beraber artan kronik ve dejeneratif hastalıklara bağlı olarak yaşamın diğer safhalarına göre daha fazladır. Yaşlılık döneminde bireylerin özellikle kronik hastalıklar sebebiyle işlev kayıpları yaşaması sağlığı her yönüyle olumsuz etkilemektedir. İşlev kayıplarıyla birlikte sosyal adaptasyon durumu da zayıflamaktadır. Yaşlılık döneminde yaşlıların çevreleriyle kurduğu iletişim, topluma adapte olmaları, sosyal ortamla etkileşimleri farklılık göstermektedir. Bu farklılıkla birlikte pek çok yaşlı topluma ve çevresine karşı kendini yabancı ve dışlanmış hissetmektedir. Yaşlı bireylerin sosyal uyumlarında ölüme yaklaşma düşüncesi ve yalnızlık duygusu önemli bir rol oynamaktadır. Yaşlı insan, kendini ölüme daha yakın hissetmektedir. Gücündeki azalmanın farkında olan, fizyolojik olarak yıpranmış bir bedenin beraberinde meydana gelen sorunları yaşayan, üretkenliği ve verimliliği düşmüş, ölümün daha da yakınlaştığını hisseden bir yaşlı, kendini son derce yetersiz hisseder. Bu duygular içindeki yaşlı bireylerin kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmelerinin önüne geçilmelidir. Bu durumdaki yaşlı bireylerin sayısının git gide arttığı bilindiğine göre yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin yalnızlık ve ölüm korkusuyla ilişkisine araştırmalarda daha fazla yer verilmelidir. Sonuç: Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yalnızlığın yaşlılar üzerinde olumsuz etkileri çok fazladır. Yalnızlığın yaşlıların yaşam kalitesi üzerine etkisi negatif yönlüdür. Yani yaşlının yalnız kalma durumunda artış olduğunda yaşam kalitesinde ters yönlü bir azalış meydana gelmektedir. Aynı şekilde ölüm korkusunun da yaşlı bireylerin yaşam kalitesini negatif anlamda etkilediğini belirten araştırmalar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalardan farklı olarak literatürdeki bazı çalışmalarda ise ölüm korkusunun yaşam kalitesini etkilemediği gözlemlenmiştir. ORCID NO: 0000-0002-0749-7721

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Yalnızlık, Ölüme Karşı Tutum, Yaşam Kalitesi 


Keywords: