SÖZEL BİLDİRİLER

Ahmet CANALP, Raci KILAVUZ
1- NİZAMİYE MEDRESELERİ’NİN MODERN ÜNİVERSİTELERE OLAN KATKISI

  Özet  
Ahmet KALKAN, Mehmet ÇEBİ
2- HENTBOLCULARIN SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Alizamin SHUKURZADE, Arda ERCAN
3- GÜNEY OSETYA MESELESİ

  Özet  
Ayberk KÖÇKEN, Serhat ACAR, Kerem ALTUĞ GÜLER
4- 7075 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ EĞİMLİ SOĞUTUCU İLE DÖKÜMÜ VE YARI KATI ŞEKİLLENDİRİLMİŞ PARÇALARIN ISIL İŞLEMİ

  Özet  
Ayşenur BAYRAK, Ömür CENGİZ PERÇİN
5- İLKÖĞRETİMDE EĞİTİM GÖRDÜĞÜ SINIFLARA GÖRE BİREYLERİN DİGİTAL BAĞIMLILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Berna AYDIN
6- 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMA FARKINDALIKLARININ OLUŞTURULMASI

  Özet  
Bülent DEMİRBAŞ, Hüseyin ERTUĞRUL
7- MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI

  Özet  
Çağatay ÜNÜSAN, Bengi Sude SOYDABAŞ
8- GÜNÜMÜZDE DİJİTAL PAZARLAMA VE DİJİTAL PAZARLAMA UYGULAMALARI

  Özet  
Çağla SELALMAZ, Orhan ÖZDEMİR, Sema MEMİŞ
9- HİDROJENE EDİLMİŞ AMORF SİLİKON TABANLI İNCE FİLM TRANSİSTÖR PİKSEL ÜRETİMİ VE ELEKTRİKSEL KARAKTERİZASYONU

  Özet  
Çağla SINDIK, Yılmaz SOYSAL
10- BİR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİNİN SINIF İÇİ ÖĞRETİMSEL FAALİYETİNİN DİYALOJİK ÖĞRETİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Cahide Cavidan KARACA, Ebru ŞAHİN
11- BEDEN İMAJI KAVRAMI VE GÜNÜMÜZDE GENİTAL ESTETİK

  Özet  
Derya ÇINAR, Esra İBEK
12- KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERİ HASTALARINDA ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN DİSTRESS DÜZEYİNDE ETKİSİ

  Özet  
Dilruba AVCI, Berna KILINÇ
13- HAMSİ BALIĞINA (ENGRAULİS ENCRASİCOLUS) UYGULANAN TEMİZLEME VE YIKAMA İŞLEMLERİNİN SOĞUKTA DEPOLAMA ESNASINDA MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ebrar KALKAN
14- DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞLILIK HİZMETLERİ

  Özet  
Elvan YILMAZ, Yılmaz SOYSAL
15- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME MİZAÇLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN ARACIN UYGULAMA BULGULARI

  Özet  
Emine ATICI, İnci Banu AYÇA
16- KÜREK SPORCULARININ VÜCUT KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİNDE BİYOELEKTRİK EMPEDANS ANALİZİ VE ANTROPOMETRİK YÖNTEMLER İLE ÖLÇÜLEN DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Emrah SAMUR, Bora IŞILDAK
17- YAPAY SİNİR AĞLARI YARDIMIYLA SCHRÖDİNGER DENKLEMİNİN NÜMERİK ANALİZİ

  Özet  
Ender AYDIN, Yaman ERARSLAN
18- HAVACILIK ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN CFRP KOMPOZİT MALZEMENİN DELİK DELME TALAŞLI İMALAT PROSESİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Fatma Hazal SARI, Ufuk AY
19- SOSYAL MEDYA KULLANIMI, ONLİNE FOMO VE LÜKS TÜKETİM EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Fatmanur YANARTAŞ, Nimet ATEŞ, Türkinaz AŞTI
20- YAŞLILARDA YALNIZLIK VE ÖLÜM KORKUSUNUN YAŞAM KALİTESİYLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Furkan KAYMAZ, Tutku AK
21- PEYZAJ DEĞERİ OLAN BAZI MAKROFİTLERİN KÜLTÜREL YETİŞTİRME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Gün TAŞ, Levent ÜRER
22- ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK YAKLAŞIMLARI VE AZINLIK YÖNETİM MODELLERİ ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE AZINLIKLARIN KONUMU

  Özet  
Hasan AKKAYA, Ahmet Kamil CİHAN
23- ŞİHABÜDDİN ES-SÜHREVERDÎ'DE HUSÛLÎ VE HUZÛRÎ BİLGİ

  Özet  
Hasan Orçun KUTLU, Gülseren YÜCEL
24- EMİN ALPER SİNEMASINDA ANLATI ESTETİĞİ

  Özet  
Hülya Ece KUYUCU, Mete KEÇECİ, Meryem AKPOLAT FERAH
25- KARBON TETRAKLORÜR UYGULANMIŞ SIÇANLARDA KURKUMİNİN BÖBREK ÜZERİNDEKİ KORUYUCU ETKİSİ

  Özet  
Israa Abdulrahman MOHAMMED, Ekin BAYSAL, Duru Aras TOSUN
26- THE ESTABLISHMENT OF IN VIVO RABBIT PREMATURE OVARIAN FAILURE MODEL INDUCED BY CYCLOPHOSPHAMIDE

  Özet  
Kerim BALIBEY, Arıkan EKTİRİCİ
27- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM AMAÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Kübra ALĞIN DEMİR, Mercan EFE GÜNEY
28- AFET SONRASI ETKİLENEBİLİRLİK OLGUSUNUN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Kübra KARADENİZ, Mine YURTTAGÜL
29- İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME BİLGİ DÜZEYİ VE AKDENİZ DİYETİNE UYUM DURUMLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Macide ALTUNKAYA, Ferihan ÖZMEN
30- TEFSİR ESERLERİNDEN “ENFESܒL CEVÂHİR”İN METODU

  Özet  
Mehmet YILDIZ, Erhan GÜMÜŞ
31- ÇANAKKALE BELEDİYESİ E-BELEDİYE UYGULAMALARI

  Özet  
Melih YANIK, Emel TAŞÇI DURAN
32- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE VE MESLEKİ UYUMLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Meral AYDIN, Havva YAĞCI
33- KADIN İSTİHDAMINDA KAYIT DIŞILIK SORUNU

  Özet  
Meryem Gamze ŞİMŞEK, Sevecen ÇELİK İNCE
34- TİP 2 DİYABET HASTALARINDA DİYABETTE DAMGALAMA, ANKSİYETE, DEPRESYON VE DİYABET ÖZ BAKIMINA İLİŞKİN BİR DERLEME

  Özet  
Muhammed Fatih BOZTOPRAK, Ayşe Feray ÖZBAL
35- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Murat KORKMAZ, Gülsen DEMİR, Mustafa TALAS
36- TOPLUMSAL AHLAK VE DEĞERLERİN EROZYONUNDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

  Özet  
Murat KORKMAZ, Mustafa TALAS, Gülsen DEMİR
37- HUKUKUN ADALETSİZLİĞİ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI

  Özet  
Mutlu YÜCEL, Aycan Murat MARANGOZ, Eray KÖKSAL
38- ZONGULDAK İL MERKEZİ VE ÇEVRESİNE AİT KENTSEL ALANLARIN UZAKTAN ALGILAMA İLE İZLENMESİ

  Özet  
Muzaffer KELLER, Gülseren YÜCEL
39- BOURDİEU’NÜN SINIF YAKLAŞIMI İLE TÜRK SİNEMASINDA TOPLUMSAL SINIFLARIN TEMSİLLERİNİN ANALİZİ (2010-2020)

  Özet  
Nuran Sezin ÇINAR, İzzet ARI
40- ECONOMICAL POTENTIAL OF WIND ENERGY IN TÜRKIYE AND AN ASSESSMENT OF ITS COST DETERMINING FACTORS WITH ANALYSIS OF WIND ENERGY POLICIES’ EFFECTIVENESS

  Özet  
Oğuz DÜZ, Senai YALÇINKAYA
41- THE IMPORTANCE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TODAY'S INNOVATIVE COMPUTER TECHNOLOGY AND EDUCATION

  Özet  
Okan SARAL
42- SAMSUN BÖLGESİ DEMİR ÇAĞI YERLEŞİMLERİ VE DOMBALAKTEPE SUR SİSTEMİ

  Özet  
Osman Atilla ALTINTAŞ, Birsen AÇIKEL, Uğur TURHAN
43- İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ MİMARİSİ VE SINIFLANDIRILMASI

  Özet  
Rasim Göker IŞIK, Alptekin KISASÖZ
44- A387 ALAŞIMINDA NİCRBFESİ TERMAL SPREY KAPLAMALARIN YAPIŞMA DAYANIMINA ÖN ISITMA SICAKLIĞININ ETKİSİ

  Özet  
Recep YILDIRGAN, Nafis Semih ÇAKIN
45- DESTİNASYON İMAJI LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

  Özet  
Serap ÖZGÜÇ
46- YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİMSEL YAKLAŞIMIN YERİ VE ÖNEMİ

  Özet  
Sevim UYGUR, Tahsin ÇETİNYOKUŞ
47- KIYILARDA GÜVENLİ ALAN OLUŞTURULMASI PROBLEMİ:BİR MODEL ÖNERİSİ

  Özet  
Sıla APAYDIN, Zeynep YILDIZ
48- İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Taha Utkan USLU, Birsen AÇIKEL, Uğur TURHAN
49- YAPAY ZEKÂNIN HAVA TRAFİK YÖNETİMİNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

  Özet  
Tuba ATALAY, Hüseyin ERTUĞRUL
50- SOSYOLOJİK AÇIDAN CEZANIN CAYDIRICILIĞI

  Özet  
Tuba GÜZEY, Meltem EKİZ
51- ÇOKLU BAĞLANTI DURUMUNDA TUTARLI DEĞİŞEN VARYANS KOVARYANS MATRİSİNE DAYALI TAHMİN EDİCİLER

  Özet  
Tuğçe KARTAL, Gülden KÖKSAL
52- SMA TİP-1 HASTALIĞINDA BESLENME YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU

  Özet  
Yağmur GÜNEY, Tahir TİLKİ
53- BAZI YENİ FLORESAN TÜREVİ AZO BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ

  Özet  
Yegana ABBAS-ZADA, Özen ÖZENSOY GÜLER
54- HEPATOSELLÜLER KARSİNOMA HÜCRE HATTINDA ROSMARİNUS OFFİCİNALİS BİTKİ EKSTRAKTININ PON-1 VE CA-IX ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
İsa GÜLER, Yusuf BENLİ
55- SA’DEDDİN TAFTÂZÂNΒNİN BAZI FIKHÎ YAKLAŞIMLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
İsmail Hakkı ÖZDEMİR
56- RİVAYETLER IŞIĞINDA MÜLK SURESİ

  Özet  
Zübeyr Taha KALELİ, Akil Birkan SELÇUK
57- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞVEREN SORUMLULUĞU

  Özet  
Özge CENGİZ, Ozana URAL, Fatma Özge ÜNSAL
58- “ERKEN ÇOCUKLUKTA AŞIRI ANNELİK ÖLÇEĞİ”NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Özge ŞEKERCİ
59- DRYING OF QUINCE SLICES WITH HOT AIR AND ANALYZING OF DRYING BEHAVIOR

  Özet  
Özkan YILMAZ, Ömer ÇELEN
60- KİŞİSEL VERİLERİ VERME, YAYMA VEYA ELE GEÇİRME SUÇU (TCK MD. 136)

  Özet  
Şahinaz ATALAY, Mete KEÇECİ, Meryem AKPOLAT FERAH
61- KARBON TETRAKLORÜR İLE OLUŞTURULMUŞ AKCİĞER HASARINDA KURKUMİNİN KORUYUCU ETKİSİ

  Özet  
Şeyda BİNAY YAZ, Ülkü ÖZER
62- PEDİATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ‘KORKU’ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

  Özet  
Şeyma ŞENER DEĞİRMENCİ, Sadiye Nergis TURAL POLAT
63- HAVACILIK SEKTÖRÜNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE AVİYONİK EKİPMANLARIN ÖNGÖRÜCÜ BAKIM PLANLAMASI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Nazar BAKIŞ, Elif ÖZÇELİK KAZANCIOĞLU, Gönül S. BATIBAY, Nergis ARSU
1- TİYOKZANTONNAFTOKARBOKSİ SODYUM ASETAT’IN SENTEZİ, FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Uğur KOTAN, Elif ÖZÇELİK KAZANCIOĞLU, Meral AYDIN, Nergis ARSU
2- YENİ BİR TİYOKZANTON TÜREVİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE FOTOBAŞLATMA ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
İklima KIZILTOPRAK, Fahri AKBAŞ
3- LUTEOLİNİN MEME KANSERİ HÜCRELERİNE VE YAŞLANMAYLA İLİŞKİLİ SALGI FENOTİPİNE (SASP) KARŞI PARAKRİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet