SÖZEL BİLDİRİLER

Ecem Naz YILMAZ, Ayşegül ÇABUK, Bahtışen RAMOĞLU
1- ÇAY FABRİKASI ATIĞINDAN HEMİSELÜLOZ ESASLI ANTİBAKTERİYEL HİDROJEL ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER