SÖZEL BİLDİRİLER

Ecem Naz YILMAZ, Ayşegül ÇABUK, Bahtışen RAMOĞLU
1- ÇAY FABRİKASI ATIĞINDAN HEMİSELÜLOZ ESASLI ANTİBAKTERİYEL HİDROJEL ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU

  Özet  
Göksel YÜZÜGÜLLÜ
2- MERKEZİ VE ORTAK SINAVLAR AÇISINDAN YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER