Bilimsel Program

6. ULUSLARARASI AKADEMİK ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI KONGRESİ

 

6th INTERNATIONAL ACADEMIC STUDENT STUDIES CONGRESS

 

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM

AÇILIŞ / OPENING

23-24 NİSAN 2022 / 23-24 APRIL 2022

 

 

Açılış Konuşması / Opening Speech

PROF. DR. GÜLSEN DEMİR

 

23 NİSAN / APRIL 2022 – SAAT: 09:15 TIME: 09:30 (GMT+3)

Bilimsel Konferans Başkanı (Scientific Congress President)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS 

09:40 – 14:00 (GMT+3) (23 APRIL 2022)

 

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION

PROF. DR. GÜLSEN DEMİR

 

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (GMT+3) (09:40)

Prof. Dr. Hakkı ULUCAN (GMT+3) (10:00)

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (GMT+3) (10:20)

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN (GMT+3) (10:40)

Prof. Dr. Ashok JAMMI (GMT+3) (11:00)

Assoc. Prof. Gökşen ARAS (GMT+3) (11:20)

Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL (GMT+3) (11:40)

Assoc. Prof. Bekir Barış CİHAN (GMT+3) (12:00)

Assoc. Prof. Ebru ARAÇ ILGAR (GMT+3) (12:20)

Assoc. Prof. Huseyn MİRZAYEV (GMT+3) (12:40)

Assoc. Prof. Ayhan ONAT (GMT+3) (13:00)

Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR (GMT+3) (13:20)

Assist. Prof. Khalida NASEEM (GMT+3) (13:40)

Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA (GMT+3) (14:00)

Assist. Prof. Raisun MATHEW (GMT+3) (14:20)

Assist. Prof. Issac PAUL (GMT+3) (14:40)

Dr. Alexis VALERA ARIZABAL (GMT+3) (15:00)

 

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                             : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time              : 23 APRIL  2022 – 14:00 – 22:30 (GMT+3) 

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                     Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

                                                                     Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

                                                                     Prof. Dr. Hakkı ULUCAN 

                                                                     Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL

                                                                     Assoc. Prof. Bekir Barış CİHAN

                                                                     Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA   

                                                                     Admin 

14:00

Abdullah Yahya OKUR, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN, Nezih ZİROĞLU

DEJENERATİF MENİSKÜS YIRTIĞI BULUNAN BİREYLERDE EGZERSİZE EK NÖROMUSKÜLER ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN AĞRI, FONKSİYON VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

14:10

Ali BALTA

ELMADA ÇİÇEK TOMURCUĞU OLUŞUMUNDA MEYVE DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ

14:20

Azzet YÜKSEL, Aylin ÖZAKGÜL

EVALUATION OF NURSING STUDENTS’ SLEEP PATTERNS, SOCİAL JETLAG AND QUALİTY OF LİFE

14:30

Barış Yiğit DEMİRAL, Fuat ÖZ

CİNSİYET KİMLİĞİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE, TOPLUMSAL ROL ALGISININ ARACILIK ROLÜ

14:40

Berna KILINÇ, Şevval YALÇIN

FARKLI BALIK TÜRLERİNİN GRAVLAKS YÖNTEMİ İLE İŞLENEREK ALTERNATİF ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE MİKROBİYOLOJİK VE DUYUSAL KALİTELERİNİN İNCELENMESİ

14:50

Beyzanur KUYU

PSİKOLOJİK SERMAYE ALGISI DÜZEYLERİNİN KADERCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

15:00

Beyzanur KUYU, Beyzanur CANPOLAT

YARININ VE SONRAKİ GÜNLERİN KAYGISI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GELECEK KAYGISI

15:10

Burak KARİP, Özlem ÖZTÜRK KÖSE

GUYON KANAL SENDROMU ANATOMİSİ

15:20

Buse AYDIN, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN, Nezih ZİROĞLU

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMLU HASTALARDA EMG-BİOFEEDBACK VE PROPRİOSEPSİYON EGZERSİZLERİNİN AĞRI VE FONKSİYONELLİK ÜZERİNE ETKİNLİĞİ

15:30

Büşra ÇUHADAR

YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERDE YAPILAN KANUNİ DÜZENLEMELER

15:40

Cansu KARABULUT, Nilüfer TUĞUT

DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI ALANINDA ÇALIŞAN HEMŞİRE VE EBELERİN HASTA MAHREMİYETİNE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

15:50

Dilara DÖRTER, Muhammed Hamza MÜSLÜMANOĞLU

YENİ NESİL DİZİLEMEDE(NGS) MODY (GENÇLERİN ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI DİYABETİ) HASTALIĞI İLE İLİSKİLENDİRİLMİS 4 GEN İÇİN MPZR OPTİMİZASYON ÇALIŞMASI

16:00

Dildade DİLEK, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN, Asiye Gülsüm KAKI

SERVİKAL DİSK HERNİSİ OLAN BİREYLERİN BOYUN AĞRISI, ÖZÜR ŞİDDETİ, POSTÜR, FONKSİYONELLİK, SKAPULAR DİSKİNEZİ VE PROPRİYOSEPSİYONUN SAĞLIKLI BİREYLER İLE KARŞILAŞTIRILMASI

16:10

Duygu EKENEL

UNİLATERAL, BİMODAL VE BİLATERAL KOKLEAR İMPLANT KULLANICILARINDA GÜNLÜK YAŞAM İŞİTSEL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

16:20

Ebru DURUSOY, Beyza Aslı BİLSEL, Engin ÇAĞLAR

ROMATOİD ARTRİTLİ BİREYLERDE GÖRÜLEN BİLİŞSEL ETKİLENİMLER

16:30

Eda ÜNAL, Ali Yiğit KUTLUCA

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARIN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

16:40

Efe ELGİN

DİSTEMPER HASTALIĞINDA TEŞHİS YÖNTEMLERİ

16:50

Elif BAYRAKTAR, Ercan KOÇ

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÖLÇÜM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

17:00

Emre AKKAYA, Yunus KAYIR

ALÜMİNYUM ENJEKSİYON PRESLEME PARAMETRELERİNİN MALZEMENİN DAYANIMINA ETKİSİ

17:10

Engin ÇAĞLAR, Saniye GÖZDE, Yeliz SALCI, Ayla FİL BALKAN

İNTEROSEPSİYON DUYU ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUN OLUŞTURULMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

17:20

Engin DAĞ, Nalan YILDIRIM DOĞAN

ERZİNCAN VE ÇEVRESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN ASTRAGALUS L. TÜRLERİNİN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN IRAP YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

17:30

Erdal GÜL, Zeynep FIRAT ALEMDAR

DAİRE ENKESİTLİ X ÇAPRAZ BAĞLANTI ELEMANINDA OLUŞAN GERİLME BİRİKİMLERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

17:40

Esra Nur AVUKAT, Canan AKAY

İMPLANT DESTEKLİ OVERDENTURE PROTEZLERDE ISIRMA KUVVETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

17:50

Esra SARIOĞLU

ÇİN VE YUMUŞAK GÜÇ UNSURLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

18:00

Ezgi ÜNAL

KABA İNŞAAT İŞLERİNDE ERGONOMİK RİSKLERİN İNCELENMESİ VE OWAS RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİYLE ÖRNEK RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

18:10

Fatih GÜLER, Ayla FİL BALKAN, Rıdvan Muhammed ADIN, Ali Naim CEREN, Yeliz SALCI, Kadriye ARMUTLU

İNME’DE CHALDER YORGUNLUK ÖLÇEĞİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİN VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

18:20

Fatma Dilek TURAN, Rabia YILMAZ, Melek IŞIK, Makbule ÖNGÜN, Kardelen KAYABAŞI, Esra AMAÇ, İlayda SOYLU

BİREYLERİN EBEVEYNLEŞTİRİLME DURUMLARININ ALGILADIKLARI HELİKOPTER EBEVEYN TUTUMLARI ÜZERİNE YORDAYICI ETKİSİ: REGRESYON ÇALIŞMASI

18:30

Fatma ERSÖZ

İLİYYA EBU MADİ’NİN ET-TALASİM ŞİİRİNİN FARKLI ÇEVİRİLERİNİN GENEL ÇEVİRİ STRATEJİLERİ IŞIĞINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

18:40

Fethiye KAYA, Mehmet Fatih DÖKER

POTANSİYEL EKOTURİZM UYGUNLUK ALANLARININ TESPİTİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) KULLANIMI: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ

18:50

Furkan Enes GÜNDOĞDU, Fevzi ŞAHİN, Lütfü NAMLI

EPOKSİ KAPLANMIŞ ÇARK MALZEMESİNİN SANTRİFÜJ POMPALARIN ÜZERİNDEKİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

19:00

Gkionoul NTELI CHATZIOGLOU, Elif TOKLU, Elif BAYRAKTAR, Osman COŞKUN, Adnan ÖZTÜRK, Özcan GAYRETLİ

OS HYOIDEUM’UN TÜRK POPÜLASYONUNDA MORFOLOJİK VE MORFOMETRİK DEĞERLENDİRİLMESİ: ANATOMİK ÇALIŞMA

19:10

Goyarchin MEHDİYEVA, Nilüfer TUĞUT

Z KUŞAĞI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞLARIN BELİRLENMESİ

19:20

Hasan ONAL, Murat ÖZALP

OFİS ÇALIŞANLARINDA HATA TÜRLERİ ETKİLERİ ANALİZİ İLE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ VE ERGONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ

19:30

Hatice Kübra AYDIN, Elif KAPLAN, Bahtışen RAMOĞLU

ÇAY FABRİKASI ATIĞI İLE POLİESTER MATRİSLİ ODUN PLASTİK KOMPOZİT ELDESİ, MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN DIŞMEKAN MOBİLYALARINDA KULLANIMA UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

19:40

Havva AKPINAR, Gözde ÇALGICI

TÜRKİYE’DE BAKIM YÜKÜYLE İLGİLİ HEMŞİRELİK ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

19:50

Havva AKPINAR, Şerife ÜLLİĞİ

TÜRKİYE’DE FLÖRT ŞİDDETİYLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

20:00

Hazal ÖZÇALKAP, Ercan KOÇ

MALATYA KENT MERKEZİNDE KENTSEL DİREÇLİLİK VE DOĞAL AFET RİSKLERİ

20:10

Hilal ALKAN, Deniz AKYILDIZ

GEBELERİN PREKONSEPSİYONEL DÖNEM VE ANTENETAL DÖNEMLERDE FOLİK ASİT VE DEMİR PREPARATI KULLANIM DURUMLARI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

20:20

Hüsamettin İPEK, Özlem ŞENER

EBEVEYN AYRILIĞI VEYA EBEVEYNİNİ KAYBETMİŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK ALGISI VE BAŞ ETME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

20:30

Hüseyin YAZICI, Hande TASA

SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞUNUN BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİSİ

20:40

Kadir GÜNDÜZ, Seyhan YARDIMLI

ALMANYA VE TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE ENERJİ ETKİN YAPI

20:50

Kadriye GÜL, Deniz AKYILDIZ

EMZİRMEYİ GÜÇLEŞTİREN ÖZEL DURUMLARA SAHİP YENİDOĞANLARDA ANNE SÜTÜ ALIMI VE EMZİRMENİN SÜRDÜRÜLMESİ

21:00

Kemal DEMİROK, Murat BİLGE

FUTBOL HAKEMLERİNE UYGULANAN KOR ANTRENMANININ ÇEVİKLİK VE REAKSİYON GELİŞİMİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

21:10

Lütfiye PARLAK, Hakkı AKTÜRK, Ahsen ÇAKI

TÜRKİYEDEKİ FİZYOTERAPİ ÖN LİSANS PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

21:20

Mehmet Eren TEMİZ

NEFRET SÖYLEMİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NDE YER ALAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

21:30

Mehmet MEŞE, Leman TOMAK

TIPTA TANI TESTİNİN ÖNEMİ VE UYGULAMALARI

21:40

Meltem KALAYCI, Ertuğrul BAYAZIT, Tuğba MAMACAN, Nermin OLGUN, Nuran TOSUN

KRONİK HASTALIĞI OLAN COVİD-19 GEÇİRMİŞ HASTALARIN YAŞADIĞI SEMPTOM VE SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

21:50

Mensur ÖZEL

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE İNSANLARLA İLİŞKİSİ (5. VE 6. SINIF)

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                             : 2 

Tarih ve Saat / Date and Time              : 24 APRIL  2022 – 09:00 – 16:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                     Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

                                                                     Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

                                                                     Prof. Dr. Hakkı ULUCAN

                                                                     Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL

                                                                     Assoc. Prof. Bekir Barış CİHAN

                                                                     Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA  

                                                                     Admin

09:00

Merve ÖZKAN GÜVEN, Hakan RODOPLU

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: THY ÖRNEĞİ

09:10

Muhammed AKSOY, Dilek ÖZTAŞ, Ergün ERASLAN

İNŞAAT İŞÇİLERİNDE BESLENME STRATEJİLERİ, KALORİ DÜZENLENMESİ

09:20

Muhammed Semih DARTAR, Nalan YILDIRIM DOĞAN

BUĞDAYDA PENDİMETHALİNİN MEYDANA GETİRDİĞİ GENETİK VE EPİGENETİK DEĞİŞİKLİKLERİN IRAP MOLEKÜLER BELİRTECİYLE BELİRLENMESİ

09:30

Murat ŞAHİN, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN

KRONİK BEL AĞRISI TEDAVİSİNDE NÖROMÜSKÜLER ELEKTRİK STİMÜLASYONU (NMES) VE FONKSİYONEL ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN (FES), LUMBAR STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ İLE KOMBİNASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

09:40

Nefiye GÜLER

HESPERETİN VE JUGLON YÜKLÜ NANOPARTİKÜLLERİN U87MG HÜCRE HATTI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

09:50

Neslihan YONCA ÇON

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

10:00

Nezih Kamil SALİHOĞLU, Gizem TÜFEK

TOPSIS TEKNİĞİ İLE KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI YER SEÇİMİ

10:10

Nihal KUZU

HAYVANLARDA PASTEURELLA ENFEKSİYONLARI

10:20

Oğulcan AYAZ, Furkan KARA, Emir EROL, Can DURMUŞ, Oğuz Emrah TURGUT

MODERN METASEZGİSEL ALGORİTMALARA EFEKTİF BİR MELEZLEŞTİRME YÖNTEMİ ÖNERİSİ

10:30

Oğuzhan YAZICI, Tamer RIZAOĞLU

DOĞANŞEHİR-MALATYA BÖLGESİNDEKİ TEKTONOMAGMATİK/METAMORFİK KAYAÇLARIN SUNİ YAPI TAŞI HAMMADDESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

10:40

Orçun Fırat UYGUROĞLU, Taylan GÜNEŞ

ELEKTRİK ARAÇ KAYNAKLI ENERJİ TALEP ARTIŞININ ARZA ETKİSİ

10:50

Rukiye DEMİR

KADINLARDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞINI YÜKSELTME YAKLAŞIMLARI

11:00

Rukiye DEMİR

KADIN SAĞLIĞI VE KADINLARDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI

11:10

Rıdvan ÇELİK, Tekin ÇOLAKOĞLU

RAFTİNG SPORCULARININ BENLİK SAYGISI İLE GELECEK BEKLENTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

11:20

Seçil ERDEN MELİKOĞLU, Berna KÖKTÜRK DALCALI, Burcu DEDEOĞLU DEMİR

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLARI İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

11:30

Seçil ERDEN MELİKOĞLU, Burcu DEDEOĞLU DEMİR, Ezgi YİĞİT

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM ALGILARI İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

11:40

Seda KARAGÖZ, Ali Yiğit KUTLUCA

ÇOCUKLARLA FELSEFE EĞİTİMİNİN 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN AKIL YÜRÜTME ÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

11:50

Sema KIRTILLI, Nalan YILDIRIM DOĞAN

İNSAN LENFOSİTLERİNDE GIDA BOYASI AMARANTH’IN MEYDANA GETİRDİĞİ GENETİK DEĞİŞİKLİKLERİN IRAP YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

12:00

Seren MIZRAK DANACI, Dudu ERKOÇ KAYA, Burak DAĞDELEN, Hilal ARIKOĞLU

TGFBI GENİNDEKİ R555W MUTASYONUNUN, CRISPR/CAS9 İLE İNDÜKLENMİŞ HOMOLOJİ YÖNELİMLİ ONARIM TEKNİĞİ KULLANILARAK OLUŞTURULMASINA YÖNELİK GRNA, DONÖR DNA TASARIMI VE VEKTÖR DİZAYNI

12:10

Sümeyya TÜRKCAN

ÖZEL HASTANELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

12:20

Tolgahan SÜTCÜ

RUMİNANTLARDA ŞAP HASTALIĞININ TEŞHİS VE KORUMA YÖNTEMLERİ

12:30

Tuana SAĞLANMAK, Ayşenur KÜÇÜK CEYLAN

KRONİK BÖBREK HASTALARININ SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME VE ÇALIŞMA BELLEĞİ BULGULARI

12:40

Tuğçe BULUT, Semih KARAMAN, Hacı Ahmet PEKEL, Mehmet YILDIZ

COVID-19 SÜRECİNDE OBEZİTE VE UYKU

12:50

Tülay SARIKAYA, Mübin KIYICI

ENDÜSTRİ 4.0’IN EĞİTİME ETKİSİ VE EĞİTİM 4.0

13:00

Tunç BİÇER, Sibel GÖK

TOKSİK LİDERLİK ALGISI İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE GENEL SAĞLIK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

13:10

Uğur KILIÇ, Ramazan KARAKUZU

SOLENOİD DİZEL ENJEKTÖRDE VALF YUVASI YÜZEYİNE UYGULANACAK ÖN ŞEKİLLENDİRME İŞLEMİ İLE PARÇACIK EROZYONUNDAN KAYNAKLANAN HASARLI YÜZEYLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

13:20

Yavuz Alperen YILMAZ

KÖPEKLERDE PARVOVİRAL ENTERİT

13:30

Yaşar SEMİZ, Saliha TÜRK

27 MAYIS SİYASETİ VE TOPRAK REFORMU

13:40

İbrahim Berke KAŞIKCI, Dilek ÖZTAŞ, Ergün ERASLAN

HİLTİ İLE ÇALIŞANLARDA GÖRÜLEN TİTREŞİME BAĞLI HASTALIKLAR VE ETKİLERİ

13:50

İlknur AYDIN, Zehra GÜLSÜNOĞLU KONUŞKAN

BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI VE OBEZİTE: PROBİYOTİKLERİN ROLÜ

14:00

Ümran ERKMEN, Bahadır TAŞLIDERE

AFETLERDE HASTANELERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

14:10

Zarife EKiCİ, Merve ÇAYIR YILMAZ

YER DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAN HEMŞİRELERDEKİ KAYGI DÜZEYİ VE İŞ DOYUMU: COVİD-19 PANDEMİ ÖRNEĞİ

14:20

Zülal YAREN, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN

SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMLU HASTALARDA POSTÜR, PROPRİOSEPSİYON, AĞRI VE FONKSİYONELLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

14:30

Özge AKINCI, Zeynep Deniz GÜL, Hande TASA

DEPRESYON TEDAVİSİNDE DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMANIN ETKİLİLİĞİ: BİR GÖZDEN GEÇİRME

14:40

Şenay GAZİ, Ebru KAYA MUTLU, Hanifegül TAŞKIRAN, Nezih ZİROĞLU

DEJENERATİF MENİSKÜS PATOLOJİSİNDE WEB TABANLI REHABİLİTASYON PROGRAMININ FONKSİYON, AĞRI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

14:50

Sinem GÖKCEK, Oya Sevcan ORAK

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE BAKIM ODAKLI HEMŞİRE HASTA ETKİLEŞİMİ

15:00

Dilara ŞAHİN, Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ

INVESTIGATION OF ANTIFUNGAL ACTIVITES OF ROSEHIP (ROSA CANINA L.) EXTRACT

15:10

Feride İNCİ

NON-FOCUS

15:20

Israa Muwafaq AL-KARKHI

(E)-6-(4-(2-(4-KLOROFENIL)-2-OKSOETOKSI)STIRIL)-4,5-DIHIDROPIRIDAZIN-3(2H)- ON'UN KRISTAL YAPISI VE HIRSHFELD YÜZEY ANALIZI

15:30

Mahmut ATEŞ, Jale BALİBEYOĞLU

TEK DEĞİŞKENLİ AYKIRI DEĞER TESPİT YÖNTEMLERİ

15:40

Şevval YALÇIN, Berna KILINÇ

SEBZE VE MEYVE KABUK ARTIKLARININ BALIK KÖFTE PANE ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

15:50

Dilek TEYMUR, Halit KIRIKTAŞ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ALANLARINDAKİ FEN BİLİMLERİ DERS İÇERİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

16:00

Abdulkadir GÖKBALIK, Ömer Murat ÖTER

HİZMETKÂR LİDERLİK İLE ÖRGÜTSEL DEDİKODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                             : 3

Tarih ve Saat / Date and Time              : 23 APRIL  2022 – 14:00 – 22:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                     Prof. Dr. Mohammad ISRAR

                                                                     Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR

                                                                     Assoc. Prof. Huseyn MİRZAYEV

                                                                     Assoc. Prof. Gökşen ARAS

                                                                     Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR

                                                                     Assist. Prof. Raisun MATHEW

                                                                     Admin 

14:00

Elise PATEL

GEOGRAPHIC FOCUS AND ADVANCEMENT CAPABILITY OF POULTRY MICROENTERPRISES AND WORTH CHAIN: A REVIEW IN VIEW OF REASONABLE LOCALES IN GAZIPUR, BANGLADESH

14:10

Roano DOMÍNGUEZ

A FEW REFLECTIONS ON SCIENCE POPULARIZATION AND SCIENCE CULTURE IN CHINA

14:20

Bjørn RYGH, Rita AARVOLD

SCIENCE AND PUBLIC PROTECTION: SPECIAL VERSIONS ON THE NATIONAL DEFENSE SCIENCE MOVEMENT DURING THE ANTI-JAPANESE WAR

14:30

Raul VALDERAS

REVERBERATION IN HUMAN STROLLING ECONOMY: HOW REGULAR IS IT?

14:40

Korablyova Arina YEMELYANOVNA

ILL-ADVISED PARTS, LIMITED PRESENCE, AND USE: THREE CONTENTIONS AGAINST FOUR-DIMENSIONALISM

14:50

Hekurore YMERI, Plahent MALI

THE ADVANCEMENT OF ONLINE CONVERSATIONS ABOUT GMOS IN CHINA OVER THE PREVIOUS DECADE: CHANGES, CAUSES AND QUALITIES

15:00

Nicolas WERNER

NEIGHBORHOOD DEVELOPMENTS OF WEAKNESS AND STRENGTH WITH REGARDS TO ENVIRONMENTAL CHANGE. A CORRELATION OF LÜBECK AND ROSTOCK

15:10

Sebastiaan DEPRAETERE, Aurélie MARTENS

THE POTENTIAL FOR ANTHROPOMORPHISM IN COMMUNICATING SCIENCE: INSPIRATION FROM JAPAN

15:20

Pippa BARNES

DEARFIELD DREAM TASK: FOSTERING AN INTERDISCIPLINARY VERIFIABLE/SOCIAL EXPLORATION ORGANIZATION

15:30

Cathelijne ZANDVOORT, Yasmijn ACHTERHOEK

PROSTATE MALIGNANT GROWTH ABBERATIONS ALL THROUGH THE DISEASE CONTROL CONTINUUM

15:40

Ubeysobakin Roman VITALIEVICH

OUGHT TO AGREEMENT PREGNANCIES BE LEGITIMATELY ENFORCEABLE?: AN EVALUATION OF THE ORIENTATION IMBALANCE THEORY IN THE LOPSIDEDNESS PROPOSITION

15:50

Seweryn MAŁACHOWSKI, Tobiasz LIDZBARSKI

ABDUCTIVE THINKING AS A STYLISH OF TRANSLATION AND A RATIONALE OF INVENTIVENESS IN UMBERTO ECO'S 'THE NAME OF THE ROSE'

16:00

Kelsey Kiya Leyco VEGA, Anne Isabelle Agbayani PANALIGAN

DESTINED TO DO SCIENCE? A CONTEXTUAL INVESTIGATION OF FAMILY FACTORS IN THE SCHOLASTIC EXISTENCES OF THE CHINESE LOGICAL FIRST CLASS

16:10

Dionizy KASPER, Sergiusz WIŚNIEWSKI

HOW THE CHINESE PUBLIC SETTLES ON CHOICES ABOUT QUESTIONABLE ADVANCES: A CONTEXTUAL INVESTIGATION ON GMOS

16:20

Isabel LAWRENCE, Libby HARRISON, Jayden PHILLIPS

THE CULTURE OF SCIENCE AS A NEW DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF CHINESE CULTURE: A REVIEW OF STUDIES OF THE CULTURE OF SCIENCE IN CONTEMPORARY CHINA

16:30

Ernest PŁONKA, Gabriela MICEK

MOTIVATION FOR RESEARCH ON FARMING HISTORY IN CHINA

16:40

Marjan MURZAKU

A BRIEF REVIEW OF THE FOUR-DECADE EVOLUTION OF SCIENCE POPULARIZATION IN CHINA

16:50

Egbert HILLIGEN, Bart NOOTKAMP

DEVELOPING LOGICAL CULTURE IN THE 5G PERIOD: HISTORICAL ILLUSTRATIONS FROM THE PRINCIPAL DISCLOSURE OF AN INFECTION

17:00

Eryk PIERÓG, Anastazja KAPRAL

ENVISIONING GMOS: THE CHINESE PUBLIC'S LOGICAL INSIGHT IN THE COMPUTERIZED AGE

17:10

Bilyana Zlatenova VALERIEVA, Kupen Mitkov KARAPETROV

LOGICAL CULTURE AND THE CONSTRUCTION OF A WORLD LEADER IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

17:20

Miroslav Plamenov RYSINOV, Pavel Danailov TODOROV

THE PROCESS OF ESTABLISHING A SPECIAL CLASS FOR THE GIFTED YOUNG AT THE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

17:30

Eddie STEVENSON, Mason PEARSON

CHALLENGING VIEWS ON A PROTECTED AREA CONSERVATION AND DEVELOPMENT IN ETHIOPIA

17:40

Martina ZUBERBÜHLER, Corinne FREI, Lola BRETSCHER

LOCAL AREA PERCEPTIONS OF CRIMINALITY: THE CASE OF THE MALTESE WALLED CITY OF BORMLA

17:50

Ryszard KILIAN, Katarzyna WIERCIŃSKA, Jagoda STEFANIK

COGNIZANCE RAISING AND REALITY DEVELOPMENT INSIDE MISTREATED GATHERINGS: OVERCOMING ANY ISSUES BETWEEN WOMEN'S ACTIVIST HYPOTHESIS AND BASIC RACE HYPOTHESIS

18:00

Matthijs GEERVELD, Mathijn VELDMEIJER

A REEXAMINATION ON RECOUNTING TO GREAT TALES ABOUT CHINESE RESEARCHERS AND FORMING THE PRAISEWORTHY PICTURE OF RESEARCHERS IN THE MIDST OF THE COUNTER PANDEMIC MISSION

18:10

Bella FERNÁNDEZ, Pía RUSSO

THE INFLUENCE OF THE TRADITIONAL CHINESE TECHNOLOGICAL IDEAL ON THE DEVELOPMENT OF MODERN TECHNOLOGY

18:20

Akeely KNOX

IS WORK A REASONABLE CONTRIBUTION TO STUDIES? BITS OF KNOWLEDGE ON THE JOINED UTILIZATION OF FINANCIAL, NATURAL AND SOCIAL BOUNDARIES

18:30

Senne Van LAETHEM, Marjolein DEBOECK

STRICT AND TRADITIONAL BELIEF SYSTEMS COEXIST AND COMPETE WITH SCIENCE FOR CULTURAL AUTHORITY IN WEST AFRICA

18:40

Osman ZULKIFLI

THE EUROZONE EMERGENCY: WADING THROUGH EN ROUTE TO A MORE AMAZING EURO ASSOCIATION?

18:50

Czesław KONKOL

ONCE MORE, THE FOUR-VARIETY HYPOTHESIS ADDRESSED: STRETCHING OUT THE DRAWN OUT BRAIN TO THE WAY OF THINKING OF SCIENCE

19:00

Wangi BIJAYA

THE EUROZONE EMERGENCY: MENTAL INSTRUMENTS SUBVERTING AND SUPPORTING EUROPEAN FORTITUDE

19:10

Ann LANGAGER, Simen RUNDE

PRESENTATION: 100 YEARS OF ENDEAVORING—CHINESE RESEARCHERS IN THE TWENTIETH CENTURY

19:20

Georgia BERG, Bret DEAN

PUBLIC PROCUREMENT AND FOREST GOVERNANCE: A GERMAN CASE STUDY OF GOVERNMENTAL INFLUENCES ON MARKET-DRIVEN GOVERNANCE SYSTEMS

19:30

Lydie MULLER

EXECUTION OF REVIEW FIGURES BY PROFICIENT INVESTIGATORS: DID THE EUROPEAN OBLIGATION EMERGENCY MAKE IT HARDER OR MAYBE CONSIDERABLY SIMPLER?

19:40

Neizan RAVELINO, Almudena MÁRQUEZ

PHYSIOLOGICAL, MENTAL, AND EXECUTION CONTRASTS BETWEEN WII WELLNESS GAMING AND CONVENTIONAL REC CENTER ACTIVITIES

19:50

Werner WELTER

ONLY CASH WAS ADEQUATELY NOT: CONTINUED GENDERING OF LADIES' OVERLAID AGE AND MODERATE PERIOD WORKMANSHIP GATHERING STORIES

20:00

Sammy WINDELS

BEI SHIZHANG AND THE ESTABLISHMENT OF THE FIRST DEPARTMENT OF BIOPHYSICS IN CHINA

20:10

Sidney JAMES

POPULACE, RESOURCES AND FEMALE LABOR IN THE RAW SILK INDUSTRY OF NAGANO IN MEIJI JAPAN

20:20

Gwer EICHENBERGER

AN INVESTIGATION OF SOCIAL WAYS OF BEHAVING IN DISTRESSING CIRCUMSTANCES UTILIZING Q-SORT INFORMATION

20:30

Korchagina Nasha KONSTANTINOVNA, Kruglov Yaroslav KIRILLOVICH

THE STRENGTH OF A GRIN: DUCHENNE GRINS FURTHER DEVELOP PROMOTION AND ITEM ASSESSMENTS

20:40

Iga FUDALA, Mieszko BILAS, Mirosława STAWICKA

SEX, FALSEHOODS, AND MEDICAL PROCEDURE: THE MORALS OF ORIENTATION REASSIGNMENT MEDICAL PROCEDURE

20:50

Johanne Quinn Lopa PANGAN, Yadira Laurel Olan EVANGELISTA

GATHERING AND ASSEMBLING THE ORAL RECORDS OF CHINESE RESEARCHERS PREPARED IN THE SOVIET UNION DURING THE 1950S AND 1960S: PRACTICE AND REFLECTION

21:00

Zara PORTER

IMPACT EVALUATION OF THE INTEGRATION OF CITIZEN SCIENCE ACTIVITIES INTO ENVIRONMENTAL EDUCATION PROJECT DESIGN: A CASE STUDY OF THE SPRING SWALLOW SURVEY PROJECT

21:10

Javier Fanuco Nacu UMALI, Gannon Lance Uysiuseng CAPARAS

FROM 'THE BRAIN DETACHED WITH THE BODY' TO 'THE PSYCHE BEING ENCAPSULATED': CONTEMPORARY WAYS TO DEAL WITH THE WAY OF THINKING OF THE BODY

21:20

Isabel HERNÁNDEZ

DISCOVERY OF RADIOACTIVE ISOTOPES FROM THE FUKUSHIMA DAIICHI THERMAL ENERGY STATION IN THE KITTITAS VALLEY OF WASHINGTON STATE

21:30

Lieselot MICHIELS, Karel Van CUTSEM

LOOKING AT PUBLIC ATTITUDES TOWARDS SCIENCE ACROSS PROVINCES IN CHINA

21:40

Madeleine POWELL, Skylar STRONG, Layla WEBB

GOVERNMENTAL ISSUES, RELIGION, SCIENCE AND SCIENTIFIC TEMPER

21:50

Norberto Owen Panantaon VILLARINO, Ryan Austen Lumaad BALINGIT

CHINESE STARGAZING IN THE HOUR OF THE JESUITS: STUDIES FOLLOWING SCIENCE AND CIVILISATION IN CHINA

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

OTURUM / SESSION                             : 4

Tarih ve Saat / Date and Time              : 24 APRIL  2022 – 09:00 – 17:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                     Prof. Dr. Mohammad ISRAR

                                                                     Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR

                                                                     Assoc. Prof. Huseyn MİRZAYEV

                                                                     Assoc. Prof. Gökşen ARAS

                                                                     Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR

                                                                     Assist. Prof. Raisun MATHEW

                                                                     Admin

09:00

Per DEDEJ, Nart POCOLI

FOR WHAT REASON DO INSTINCTS VARY? CLARIFYING HOW INDIVIDUAL AND SITUATION HIGHLIGHTS IMPACT REPUGNANCE AND MORAL DECISIONS ON GMOS

09:10

Nuria ZANHUESA, Vanessa VARGAS, Luna HERRERO

TYPE OF PLURALISM FOR THE APPLIED SCIENCES

09:20

Door VOORSTOK

EXAMPLES, ATTRIBUTES, AND ASSOCIATES OF JUVENILE HARASSER CASUALTIES IN METROPOLITAN TANZANIA

09:30

Hannah WYNTER, Caleb LOWE

EXAMINATION ON THE STRUCTURES AND FEATURES OF NETIZENS' DEMAND FOR POPULAR SCIENCE: A SEARCH DATA PERSPECTIVE

09:40

Mariola PIASEK, Herbert KMIECIAK

ONE ISSUE, VARIOUS STORIES: THE DEVELOPMENT OF GMO ISSUES ON CHINESE, AMERICAN AND BRITISH TRADITIONAL PRESS ENTRYWAYS

09:50

Tihomir Stanislavov DINEV

SOCIETIES OF SCIENTIFIC CULTURE

10:00

Juan LAGUNA, Mateo FIDALGO

BRAIN CORRESPONDS OF PERPLEXING TONE HANDLING AND HEMISPHERIC DEVIATION

10:10

Hugo RIVERA, Nuria VACA, Pilar ARAGONÉS

LOOKING PAST THE INTERNET TO SEE THE NURSERY: AN INVESTIGATION OF EPISTEMOLOGICAL ALLEGORIES

10:20

Walerian KUNA

BREAKS AND UNION IN U.S. LOCAL CRIME PERCENTAGES: INVESTIGATION OF THEIR PRESENCE AND SUGGESTIONS

10:30

Delima PERWIRA

YOUR VERSATILITY IS MY WEAKNESS: 'RULES BEING USED' IN A NEARBY WATER STRUGGLE

10:40

Włodzimierz PILECKI

SELF-VIABILITY IN FRIENDLY WORK: IMPROVEMENT AND INTRODUCTORY APPROVAL OF THE SELF-ADEQUACY SCALE FOR SOCIAL LABORERS

10:50

Luana BURGER, Jacinto HÜRLIMANN, Louise RUFNER

GREEK EXIT FROM THE CRISIS—A PRESSING AND MUCH-NEEDED PUBLIC SERVICE REFORM

11:00

Katrien SCHOLTENS, Cathelijn WOLTHUIS

WHY AN IMPARTIAL OUTSIDE RESEARCH AND DEVELOPMENT ASSESSMENT FRAMEWORK IS SIGNIFICANT FOR THE ADVANCEMENT OF SOCIOLOGIES THE INSTANCE OF A LITTLE SOCIOLOGY PEOPLE GROUP

11:10

Golodyayev Gennadiy ROSTISLAVOVICH

GEOCHEMICAL INVESTIGATION OF SURFACE AND GROUND WATERS AROUND CLE ELUM, WA; SUGGESTIONS FOR THE PROPOSED ABSOLVED WELL BAN

11:20

Mufeeda KHALIQ

DETERMINANTS FOR HARASSING EXPLOITATION AMONG 11-16-YEAR-OLDS IN 15 LOW-AND CENTER PAY NATIONS: A STAGGERED STUDY

11:30

Freya WATSON

A FOLLOW-UP STUDY ON CONTESTANTS IN THE INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR FROM THE CHINESE MAINLAND

11:40

Demidova Nadka GERMANOVNA, Saprykin Kvetoslav YEVGENIEVICH

THE TRICKY INCLINE: AN ASSOCIATION AMONG SMOKING AND MEDICATION MENTALITIES

11:50

Clarissa LEDESMA, Armando MANFRIN

ON THE DISTINCTIVE FEATURES OF THE MODERN SCIENTIFIC CULTURE

12:00

Aidan ALLEN, Eve WOOD

EXAMINATION OF SCIENCE POPULARIZATION POLICIES ISSUED BY CHINESE CENTRAL GOVERNMENT ORGANS AND PEOPLE'S ORGANIZATIONS FROM 2011 TO 2015

12:10

Atanas Plamenov RUSEV

KEXUE WENHUA' IN CHINESE AND 'LOGICAL CULTURE', 'SCIENCE CULTURE', 'CULTURE OF SCIENCE' AND 'SCIENCE AS CULTURE' IN ENGLISH: THE MEANINGS AND THE STRUCTURE

12:20

Jolanda SCHLÄPFER, Kea BRÄKER

UNDERSTANDING THE ECONOMIC INTEGRATION OF IMMIGRANTS: A WAGE DECOMPOSITION OF THE EARNINGS DISPARITIES BETWEEN NATIVE-BORN CANADIANS AND RECENT IMMIGRANT COHORTS

12:30

Petar Stanislavov IVANKOV, Trayko Desislavov BAKALOV, Malina Dragomirova NIKOLOVA

QIAN XUESEN'S 'SOCIAL DESIGN' AND THE DEVELOPMENT OF ENGINEERING SCIENCE AT THE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

12:40

Aslaug BANG, Gunnhild KAAS

THE 'IGNORED' SCIENCE: FUELS AND MATERIALS READINESS IN CHINA'S 'TWO BOMBS AND ONE SATELLITE' PROJECT

12:50

Cédric VELGHE

BITS OF KNOWLEDGE FROM CHINA FOR A GLOBAL PERSPECTIVE ON A RESPONSIBLE SCIENCE–SOCIETY RELATIONSHIP

13:00

Basten PRINS, Julian DANHOF

A PROVISIONAL CONVERSATION OF CLINICAL SCHOOLING AND SOCIETIES OF SCIENCE

13:10

Amineva Eudokia YEVGENIEVNA, Gubanova Valeria BORISOVNA

THE SEPARATION OF HAIR-BASED MEDICATION TESTING

13:20

Marcus MARSHALL, Alexis ELLIOTT, Vincent BAILEY

HOW DIFFERENT SCIENTIFIC CULTURES INFLUENCE TRIZ INNOVATIONS: APPLYING ACTOR–NETWORK THEORY IN CASE STUDIES OF TESLA AND NIO ELECTRIC CARS

13:30

Sanno FUHRER

THE IMPACTS OF AN ALTERED DIRECT GUIDANCE CHEAT SHEET FRAMEWORK ON A 14 YEAR-OLD-UNDERSTUDY WITH LEARNING SOCIAL ISSUES SIGNED UP FOR A CONDUCT MEDIATION STUDY HALL

13:40

Ignacio HERRERA

AN ELECTIVE SYSTEM FOR CREATION OF HEARTY AND ADAPTABLE COMPUTERIZED MICROFLUIDIC GADGETS

13:50

Luca MATHER

THE LANDSCAPE OF SCIENCE COMMUNICATION IN CONTEMPORARY CANADA: A FOCUS ON ANGLOPHONE ACTORS AND NETWORKS

14:00

Loskutova Stella YERMOLAYEVNA, Safiyulin Denis IVANOVICH

IMPACTS OF AN IONIC WRISTBAND ON PHYSICAL, MENTAL, AND INTEGRATIVE ASSIGNMENTS

14:10

Dina GÓES, Apolonia LEJA, Michał BILIŃSKI

ORDER THROUGH TANGIBLE CODES

14:20

Feo MAIDANA, Victorino CÁCERES

THE DEVELOPMENT OF A SCIENCE POPULARIZATION VENUE SYSTEM AND ITS IMPACT ON SCIENCE CULTURE DISSEMINATION

14:30

Antoon WORMSTAL, Jop ZUILEKOM

THE VIEWPOINT FOR CHINA'S ADVANCEMENT DRIVEN IMPROVEMENT PAST COVID-19

14:40

Khigir Verusya IVANOVNA

PUSH OFF BODY AND BRAIN: ACKNOWLEDGMENT OF THE SELF IN PHENOMENOLOGY AND SOTO HARMONY

14:50

Hayden BOND

AGREEABLE MANAGEMENT OF A TRADITIONAL IRRIGATION SYSTEM IN THE SWISS ALPS

15:00

Balisha SHEHU, Gurran FRASHERI

DECEPTION AND DISINFORMATION IN SCIENCE: EXAMINING THE SOCIAL DISPERSION OF TALES ABOUT GMOS

15:10

Lana MARSHALL

THE EUROPEAN SOCIAL MARKET MODEL IN EMERGENCY: AT A JUNCTION OR TOWARD THE STOPPING POINT?

15:20

Petra THORKILDSEN, Janne BRU

THE FINANCIAL EXISTENCES OF AMERICAN-PREPARED CHINESE RESEARCHERS AFTER THEY GOT BACK TO CHINA DURING THE 1950S: A CONTEXTUAL INVESTIGATION OF HUANG PAO-TUNG AND FENG ZHILIU

15:30

Marieke BERKUM, Jacoliene HOLLEGIEN

PRACTICAL PAPER UTILIZATION: INVESTIGATING CONDUCT ELEMENTS

15:40

Esther DUQUE, Andrea VALDERAS

SAFE SEX AVAILABLE TO BE PURCHASED: IS AUTHORIZING SEX WORK THE SOLUTION TO SEX DEALING WITH THE NETHERLANDS?

15:50

Emery HERNANDEZ

COLLABORATIONS IN GENERALIZED LINEAR MODELS: THEORETICAL ISSUES AND AN APPLICATION TO PERSONAL VOTE-EARNING ATTRIBUTES

16:00

Desya Sashova TINCHEVA, Sreten Georgiev SOTIROV, Rila Apostolova MIHAILOVA

CORE VALUES IN DEVELOPING WORLD-CLASS DISCIPLINES AT THE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA: A CASE STUDY OF THE DEVELOPMENT AND INNOVATION OF QUANTUM INFORMATION SCIENCE

16:10

Lisanne SCHOLTENS

DEVELOPMENTS OF FLEXIBILITY: ETHNORACIAL VARIETY, DISPARITY, AND POST-KATRINA RECUPERATION, THE INSTANCE OF NEW ORLEANS

16:20

Adam BONDT, Valentina BEYELER

FORESEEING CREEP COMBINATION COMPRESSED CYLINDERS UTILIZING UNIAXIAL BAR TEST INFORMATION

16:30

Violet JOHNSTON, Angus HORNER, Imogen MARTIN

SCIENCE COMMUNICATION IN THE DEBATE ABOUT 'TOXIN' IN TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

16:40

Yakeiva WHITFIELD

OBLIGATION DISEASE IN EUROPE: A BOARD VECTOR AUTOREGRESSIVE INVESTIGATION

16:50

Elvi KUUSK

ASSESSING THE IMPACTS OF LIGHT-RACKS TO SUNSHINE DISPERSION AT SOUTH-BOUND WINDOW UTILIZING ACTUAL SCALED-MODEL TECHNIQUE

17:00

Tarmo KOIV, Peep LEPMETS

SOLIDNESS APPRAISAL FOR PSC SUPPORT PART USEDFOR 46 YEARS IN METROPOLITAN REGION - PROTECTION FROM CHLORIDE ENTRANCE

17:10

Angèle CHUQUET, Leila HECTOR

RAMIFICATIONS OF POLITICAL COOPERATION FOR RESIDENTS' ABILITY TO PAY CHARGES FOR NATURAL ASSURANCE: PROOF FROM KOREA

17:20

Séverin VALLOTTON, Lucile DELAFOSE

INVESTIGATION OF TECHNIQUES TO DIMINISH WARM DISTRESS AND FLAMMABLE GAS UTILIZATION DURING WARMING SEASON IN ALGERIAN PRIVATE ABODES

17:30

Kira JAVRISHVILI, Mary CHACHKHIANI

THE OZONE DEPLETING SUBSTANCE ASSESSMENT APPROACH IN VIEW OF BUILDING ENERGY CASES

17:40

Kaleb KÜHNE, Angelika MÖHRING

ENERGY SAVING INNOVATIONS AND ECONOMICAL TECHNIQUES OF MANAGEABLE SCHOOL STRUCTURES: A CONTEXTUAL INVESTIGATION OF ISAAC DICKSON GRADE SCHOOL

17:50

Leopold WEINMANN, Til SCHOTTENSTEIN

OVERFLOW IMPACT OF LEED-ENERGY STAR AFFIRMED PLACES OF BUSINESS ON MARKET VALUES IN NEW YORK CITY

18:00

Dáithí QUINN, Joey O'KENNEDY

ASSESSING PARTNER'S FULFILLMENT WITH THE EXHIBITION OF CHOSEN SEAPORTS IN NIGERIA

18:10

Dean O'FRIEL

GREEN STRUCTURE METHODOLOGIES FOR LEED-ENSURED LAB STRUCTURES: EXAMINATION AMONG GOLD AND PLATINUM LEVELS

18:20

Meira SHAROT, Estee GOODMAN

ASSESSMENT OF THE VOLUME OF A STONE LAYER UTILIZING KRIGING TECHNIQUE FOR ENERGY PROFICIENT EXHUMING