SUBMISSION DETAIL

Esra DEĞİRMENCİ
 


Keywords:21. YÜZYILIN TEHLİKELİ SİBER SUÇLARI : DARKHOTEL, MİRAİ VE WANNACRY ÖRNEĞİ
 
Gelişen teknoloji ve bilişim sistemleri insan hayatı için oldukça kolaylık sağlamaktadır. Siber uzayın varlığı, 21. yüzyılda kullanılan bütün akıllı cihazlarda görülmektedir. Siber alanın kullanımı, gün geçtikçe artmakta ve herkesçe kullanımı sağlanmaktadır. Bu kullanım, içinde büyük tehlikeler barındırmaktadır. Bilişim sistemleri, içlerinde büyük zafiyetler içerebilmekte ve bu zaafiyetler insanların çıkarları doğrultusunda, kötü amaçlar için kullanılabilmektedir. Bu durumda, ortaya “siber suç” kavramı ortaya çıkmakta ve bu kavram oluşabilecek tehlikeleri işaret etmektedir. Dolayısıyla, “siber güvenlik” kavramı bu çerçevede önem kazanmaktadır. Siber güvenliğin sağlanamadığı durumlarda, siber saldırılara maruz kalma ihtimali kaçınılmazdır. Bu siber saldırılar, içlerinde suç öğesi barındırmaktadır ve insanları veya devletleri mağdur durumda bırakabilmektedir. Bu çalışmada öncelikle siber, siber güvenlik, siber uzay, siber suç, siber saldırı ve siber silah kavramları açıklanarak kavramsal çerçeve çizilmiştir. Akabinde, bu çalışmaya örnek teşkil eden saldırılar doğrultusunda, siber saldırı türleri ve siber silah türleri sıralanmıştır. Bu makalede; 2014 yılında gerçekleşerek kimlik hırsızlığı yapan “DarkHotel” saldırısı, 2016 yılında internet sistemlerini çökerten “Mirai” saldırısı ve bir fidye yazılımı olarak cihazın sahibinden fidye isteyen “WannaCry” saldırısı incelenmiştir. Araştırma, bu saldırıların teknik özelliklerini, hangi siber saldırı türünü içerdiklerini, hangi siber silah türüne sahip olduklarını kapsamaktadır. Makale, gerçekleşen saldırı örneklerini, siber suç bağlamında analiz ederek siber güvenlik temelinde değerlendirmektedir. Ayrıca saldırıların insanlar için hala tehdit olup olmadığına bakarak, alınması gereken önlemleri açıklamaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: DarkHotel, Mirai, WannaCry, siber suç, siber güvenlik, siber saldırı, siber silah.