SUBMISSION DETAIL

Kübra Nur UÇAR, Şerife KARAGÖZOĞLU, Tuba KARABEY
 


Keywords:DEĞİŞEN DÜNYADA HEMŞİRELİKTE GÜÇ VE GÜÇSÜZLÜK
 
Hemşireler 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunma ve sağlık kuruluşlarının en büyük grubu olma özellikleri ile sağlık sisteminin vazgeçilmez profesyonelleridir. Buna karşın hemşireler geçmişten günümüze kadar kendilerini hep güçsüz hissetmiştir. Bu güçsüzlüğün altında yatan en önemli nedenler arasında; hemşirelerin politik, ekonomik ve sosyal ortamlarda seslerini duyuramaması, güvenli olmayan çalışma koşulları, ücretlendirmenin adil olmayışı, taciz, ayrımcılık, hemşireliğin geleneksel yardımcı rolde algılanması, sağlık sisteminin hiyerarşik yapısı, iş yükü ve rol belirsizliği, güven eksikliği, ödül ve ilerleme fırsatlarının azlığı, karar ve etkinliklere düşük katılım gibi faktörler sıralanabilir. Ayrıca hemşirelikte eğitim farklılıkları hemşireler arasında yeterli koordinasyon, etkili iletişim, iş birliği sağlanamamasına ve iç çatışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu faktörler hemşirelerin güçlerinin farkında olmalarında ve güçlerini kullanmalarında eksikliklere neden olurken aynı zamanda mesleğin gelişimini de olumsuz etkilemiştir. Oysa güçlendirilmiş profesyoneller bilgi ve becerilerine güvenmekte, verilen sorumlulukları yerine getirmekte, yaptıkları işlere karşı kendilerini daha fazla motive hissetmektedirler. Bu bağlamda hemşireler güç kaynak¬larını kullanarak profesyonel gelişimlerini sağlayabilir, mesleğin statüsünün yükseltilmesine katkı sağlayabilir, güvenli çalışma koşulları oluşturarak örgütsel bağlılığın ve etkinliğin artırılmasına destek olabilirler. Güçlendirme programlarından geçirilmiş hemşirelerin iş memnuniyetlerinin yüksek, tükenmişlik düzeylerinin düşük ve olumsuz hasta çıktılarının daha az olduğu görülmektedir. Bu çalışmada güç ve güçsüzlük kavramları tartışılarak, profesyonel güçlenmeye ilişkin hemşirelerde farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Güç, Güçsüzlük