SUBMISSION DETAIL

Asena ESEN, Mehmet BOZOĞLU
 


Keywords:TÜRKİYE’DEKİ TARIM ALANLARININ GELECEK DÖNEM OLASI KULLANIM TAHMİNLERİ
 
Tarım, ülke vatandaşlarının önemli bir kısmını istihdam etmesinin yanında, beslenmesi için temel gıda maddelerini üretmekte ve sanayi ve ticaret ürünlerine konu olmaktadır. Bu nedenle tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü alanların korunması ve mümkünse arttırılması oldukça önemlidir. Hali hazırda işlemeye müsait, verimli araziler işlenmediği sürece Dünya ülkelerinde gıda arzında problemlerin yaşanacağı, giderek artan Dünya nüfusunun beslenme ihtiyacının karşılanamayacağı gibi olası tehditlerle savaşmak zorunda olacağı öngörülmektedir (SPD, 2017). Dolayısıyla, tarım alanlarında meydana gelen değişimlerin belirlenmesi ve bu değişimin yönü insanların pek çok konuda karar geliştirmesinde ve tedbirler almasında etkili olacaktır. Türkiye tarım alanlarındaki son dönem değişimleri ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, TÜİK 2001 – 2021 tarım alanları verisi baz alınarak; çift üstel düzeltme yöntemiyle gelecek 10 yıldaki beklenen değişim değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre önümüzdeki 10 yıllık süreçte tarım alanları gün geçtikçe azalacağı tahmin edilmiştir. Ürün grubu olarak incelendiğinde ise üretim alanında artış yaşanması beklenen tek ürün grubu, meyveler, içecek ve baharat bitkileri grubu olacağı tahmin edilmiştir. Bunun sebebi ise son yıllarda özellikle baharat bitkileri grubuna yapılan ciddi desteklerin etkisinin olduğu düşünülmektedir. Öte yandan Türkiye’de, özellikle son 10-15 yıllık dönemde, meyve ticaretinde önemli gelişmeler olmuş, en son gelişmeleri uygulayarak modern anlamda üretim ve pazarlama yapan, büyük ve güçlü, yeni şirketler doğmuş ve hızla gelişme göstermiştir (Niyaz ve Demirbaş, 2018). Fakat tarım alanları bütün olarak incelendiğinde gerekli önlemler alınmadığı takdirde gıda güvencesinde ciddi problemlere yol açacağı ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: tarım, gıda güvencesi, tarım arazileri,