BİLDİRİ DETAY

Tuba KARABEY, Nurhayat POLAT
PALYATİF BAKIM SÜRECİNDE SEMPTOM YÖNETİMİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 
Palyatif bakım dikkatli, hassas, etik ve terapötik olarak sunulan kişiselleştirilmiş, bütünsel bir bakım modelidir. Palyatif bakım terimi Latince’de “palliare”, İngilizce’de ise “palliate” sözcüklerini temel alır; bu sözcükler “örten”, “hafifleten” veya “gideren” anlamında kullanılmaktadır. Hastalar biyopsikososyal ihtiyaçlarını kapsayacak benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir bakıma ihtiyaç duymaktadır. Palyatif bakım yaşam boyu ve çeşitli sağlık ortamlarında uygulanan bütünsel bir bakım felsefesini yansıtır. Palyatif bakım, her aile üyesinin hastalık sürecini ve tüm sonuçlarını kendi özel dünya görüşü bağlamında deneyimleyeceğini kabul eder ve bireysel bakım planları bu dünya görüşlerini yansıtacak şekilde geliştirilir. Palyatif bakım, konjenital anomalileri veya intrauterin sağlık sorunları olan yenidoğanlar da dahil olmak üzere kronik hastalığı olan bireyler, kanser hastaları, son dönem organ yetmezliği olan bireyler, HIV / AIDS, nörodejeneratif bozukluklar ve demans gibi çok çeşitli hastalığa sahip olan bireylere sunulmaktadır. Palyatif bakım hemşireliği hastanın fiziksel, psikosoyal ve manevi gereksinimleri farkında olarak, hastalık ve ölüm sürecinde hasta ve ailesinin, ölüm sonrası ise ailenin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Palyatif bakım hemşiresi eğitici, tedavi edici, liderlik, koordinasyon ve bakım sağlayıcı rolleri kapsamında hastalık ve ölüm sürecinde hasta ve ailesine, ölüm sonrası ise ailenin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik bakım sunmaktadır. Bu makalede palyatif bakım sürecinde semptom yönetimi ve hemşirelik bakımına yönelik güncel literatürün derlenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım, semptom Yönetimi, Hemşirelik Bakımı 


Keywords: