Komite ve Kurullar

KONGRE BAŞKANI

Ozan DÜZ

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA

Dr. Öğr. Üye. Ali AVCI

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

Yunus ÖZBAY

 

KONGRE SEKRETERYASI

Oğuz DÜZ

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Prof. Dr. Billy WU

Prof. Dr. Critopher BASWELL

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Erdal ZORBA

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Ganire HÜSEYNOVA

Prof. Dr. George BOZARTH

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Prof. Dr. Gülgün ERSOY

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU

Prof. Dr. Isabella FEREDA

Prof. Dr. Juan PAMPIN

Prof. Dr. Leo BAO

Prof. Dr. Levent ARIDAĞ

Prof. Dr. Metin YAMAN

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ

Prof. Dr. Muammer CENGİL

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ

Prof. Dr. Rıdvan KOÇYİĞİT

Prof. Dr. Süleyman Can KURNAZ

Prof. Dr. Thamas HAYDEN

Prof. Dr. Tom COLLIER

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Sinan KOPUZLU